Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου1 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα ύψους 5,7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ορισμένων γεωργών που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα και πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού

Flag_EU_CY

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 5,7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ορισμένων γεωργών που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα και έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυπριακή κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, η κρατική ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο απευθύνεται στους εκτροφείς χοίρων, πουλερικών, αγελάδων και κουνελιών. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους σε ρευστότητα και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά απ’ αυτήν. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου. Ειδικότερα, η ενίσχυση i) δεν θα υπερβαίνει τα 290.000 ευρώ ανά δικαιούχο· και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.101098 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας. 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο