Skip to main content
European Commission logo
Representation in Cyprus
Press release4 Nisan 2022Representation in Cyprus

Devlet yardımı: Komisyon, koronavirüs pandemisinden etkilenen belirli sektörlerdeki şirketleri ve serbest meslek sahiplerini desteklemek için 3 milyon Euro'luk Kıbrıs planını onayladı

Avrupa Komisyonu, koronavirüs pandemisi ve virüsün yayılmasını sınırlamak için uygulanan kısıtlayıcı önlemler nedeniyle faaliyetlerini askıya almak zorunda kalan şirketleri ve serbest meslek sahiplerini desteklemek için 3 milyon Euro'luk yeni Kıbrıs planını onayladı.

Flag_EU_CY

Plan, Devlet yardımı Geçici Çerçeve kapsamında onaylandı. Program kapsamında, yardım doğrudan hibe şeklinde olacak. Yardım, şirketlere ve gece kulüpleri, kongre ve fuar organizasyonları, gösteri sanatları ve tiyatrolara destek faaliyetleri gibi belirli sektörlerde faaliyet gösteren serbest meslek sahiplerine açık olacak. KDV kaydı olan yararlanıcılar, 60.000 €'ya kadar doğrudan hibe almaya hak kazanacak. KDV kaydı olmayan tiyatrolar, 2021'de oluşturulan program kapsamında halihazırda verilmiş olan de minimis desteği miktarının %50'sine eşit doğrudan hibe almaya hak kazanacak. Yeni programın amacı, yararlanıcıların işletme giderlerinin bir kısmını karşılamalarına yardımcı olmak için likidite ihtiyaçlarını karşılamak olacak. Komisyon, Kıbrıs planının Geçici Çerçeve'de belirtilen koşullarla uyumlu olduğunu tespit etti. Özellikle, yardım (i) yararlanıcı başına 2,3 milyon €'yu aşmayacak; ve (ii) en geç 30 Haziran 2022'ye kadar verilmiş olacak. Bu nedenle Komisyon, Madde 107(3)(b) uyarınca bir Üye Devletin ekonomisinde yaşanan ciddi bir sorunu gidermek için alınan önlemin TFEU ve Geçici Çerçeve'de belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli, uygun ve orantılı olduğu sonucuna vardı. Bu temelde Komisyon, AB Devlet yardımı kuralları kapsamında alınan önlem kararını onayladı. Geçici Çerçeve ve Komisyon tarafından koronavirüs pandemisinin ekonomik etkisini azaltmak için alınan diğer önlemler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Kararın gizli olmayan versiyonuna, Komisyonun Devlet yardımları sicilinde SA.102081 dava numarası altında yarışmanın web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Detaylar

Yayın tarihi
4 Nisan 2022
Yazar
Representation in Cyprus