Skip to main content
European Commission logo
Representation in Cyprus
Press release14 Şubat 2022Representation in Cyprus

Devlet yardımı: Komisyon, yenilikçi KOBİ'lere yönelik özel yatırımları desteklemek için 2 milyon Euro'luk Kıbrıs planını onayladı

Avrupa Komisyonu, AB Devlet yardım kuralları uyarınca, yenilikçi küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik özel yatırımları desteklemek için tahmini 2 milyon Euro'luk bir Kıbrıs planını onayladı.

Flag_EU_CY

Plan, Komisyon tarafından olumlu değerlendirildiği ve İyileşme ve Dayanıklılık Kolaylığı ('İDK') bağlamında Konsey tarafından kabul edildiği şekliyle Kıbrıs'ın İyileşme ve Dayanıklılık Planının ('İDP') uygulanmasına katkıda bulunacak. Destek, halen ilk aşamada olan yenilikçi KOBİ'lere yatırım yapmaya karar veren gerçek kişi ve kurumsal yatırımcı olan özel yatırımcılar lehine bir gelir vergisi indirimi şeklini alacak. Hak sahibi şirketlere finansman sağlayan yatırımcılar, yatırım tutarının %30'una kadar vergi indirimi alabilirler ve bu vergi indiriminin genel üst sınırı, toplam vergilendirilebilir gelirlerinin %50'sini geçmeyecek şekilde, yılda en fazla 150.000 €'ya ve yatırımdan itibaren beş yıl içinde 750.000 €’ya kadar çıkabilecek. Uygulama 31 Aralık 2023'e kadar sürecek. Komisyon, önlemi AB Devlet yardımı kuralları ve özellikle, Üye Devletlerin belirli koşullar altında ve ayrıca 2021 Risk Finansmanı Yönergeleri kapsamında belirli ekonomik faaliyetlerin gelişimini desteklemesini sağlayan Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın 107(3)(c) Maddesi çerçevesinde değerlendirdi. Komisyon, mali teşvikin Kıbrıs'ta az gelişmiş risk sermayesi piyasasını desteklemek için gerekli ve uygun bir araç olduğunu düşünüyor. Ayrıca Komisyon, yardımın orantılı olacağını, yani yukarıda belirtilen üst limitler sayesinde gerekli olan minimumla sınırlı olacağını tespit etti. Komisyon, programın Kıbrıs'taki yenilikçi KOBİ'lere ek risk finansmanı sağlamaya yönelik olumlu etkilerinin, desteğin neden olduğu rekabet ve ticaretteki olası sorunlardan daha ağır bastığı sonucuna vardı. Bu temelde Komisyon, AB Devlet yardımı kuralları kapsamındaki planı onayladı. Komisyon önlemleri İDK bağlamında sunulan ulusal kurtarma planlarında yer alan Devlet yardımını öncelikli bir konu olarak gerektiriyor ve İDK'nın hızlı bir şekilde konuşlandırılmasını kolaylaştırmak için ulusal planların hazırlık aşamalarında Üye Devletlere rehberlik ve destek sağlanmasını değerlendiriyor. Kararın gizli olmayan versiyonu, herhangi bir gizlilik sorunu çözüldüğünde Komisyonun rekabet web sitesinde Devlet yardımları sicilinde SA.63127 dava numarası altında sunulacak.

Detaylar

Yayın tarihi
14 Şubat 2022
Yazar
Representation in Cyprus