Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου17 Νοέμβριος 2021Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Ο πίνακας αποτελεσμάτων πρώτων υλών επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του εφοδιασμού με πρώτες ύλες στην ΕΕ

Participation of Maroš Šefcovic, Vice-President of the European Commission, in the 8th High Level Conference of the European Innovation Partnership on raw materials

Σήμερα, η Επιτροπή παρουσίασε τον 3ο πίνακα αποτελεσμάτων πρώτων υλών στο πλαίσιο της εβδομάδας πρώτων υλών 2021. Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει μια εις βάθος ανάλυση των αλυσίδων εφοδιασμού πρώτων υλών της Ευρώπης, της ανταγωνιστικότητάς τους και των εμπορικών ροών τους. Συμβάλλει στις προσπάθειες χάραξης πολιτικής της ΕΕ σε μια περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές, μεταξύ άλλων συνεπεία της πανδημίας COVID-19 και της πρόσφατης αύξησης των τιμών της ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, δήλωσε τα εξής: «Οι πρώτες ύλες δεν αποτελούν πλέον απλό εμπόρευμα, αλλά καθοριστικό παράγοντα για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η ασφαλής και βιώσιμη προμήθειά τους είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των πλέον στρατηγικών τομέων της ΕΕ, καθώς αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε ψηφιακές λύσεις και καθαρές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως οι συσσωρευτές. Πρέπει, λοιπόν, να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία μιας ανθεκτικότερης αξιακής αλυσίδας πρώτων υλών, επενδύοντας όχι μόνο στην εξόρυξη πρωτογενών πρώτων υλών αλλά και στην ανακύκλωση εγχώριων εγκαταστάσεων εξευγενισμού και στην έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή προμήθεια δευτερογενών πρώτων υλών.» Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, προσέθεσε: «Όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή. Η πρόσφατη σύνοδος κορυφής COP26 στη Γλασκόβη το κατέστησε σαφές. Αν και η ευρωπαϊκή φιλοδοξία είναι σαφής, η μετάβαση αυτή είναι κάθε άλλο παρά απρόσκοπτη. Οι τεχνολογίες που χρειαζόμαστε για να υλοποιήσουμε τη μετάβαση θα απαιτήσουν περισσότερες πρώτες ύλες, καινοτομία, τεχνολογικά επιτεύγματα, δεξιότητες, καθώς και ανθεκτικές, αξιόπιστες και διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού. Πρέπει επίσης να εφοδιαστούμε με εργαλεία για την πρόβλεψη και τον μετριασμό των εντάσεων και των ελλείψεων στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς επίσης πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά. Η σημερινή διάσκεψη αποτελεί ισχυρό μήνυμα για την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε και να επενδύσουμε τον χρόνο και χρήματά μας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, επιδιώκοντας παράλληλα τη βιώσιμη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών οικοσυστημάτων μας.» Ο 3ος πίνακας αποτελεσμάτων πρώτων υλών επικεντρώνεται σε τέσσερις κύριες ομάδες πρώτων υλών: υλικά, μέταλλα, ξύλο και βιομηχανικά ορυκτά. Τα υλικά αυτά είναι απαραίτητα για πολλούς βασικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία ηλεκτρονικών ή η μεταποιητική βιομηχανία, που εξαρτώνται από τον ασφαλή εφοδιασμό αυτών των πρώτων υλών. Μεταξύ των πορισμάτων, η έκθεση επισημαίνει ότι η Ευρώπη υστερεί και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από άλλες περιφέρειες για την παραγωγή ορισμένων πρώτων υλών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εγχώρια παραγωγή πρώτων υλών εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία στην ΕΕ. Η δε απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της κυκλικής χρήσης πρώτων υλών προσφέρει επίσης περαιτέρω ευκαιρίες. Ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τις πρώτες ύλες. Τα αποτελέσματα του 3ου πίνακα αποτελεσμάτων πρώτων υλών παρέχουν στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του 2020 για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Ο εν λόγω πίνακας αποτελεσμάτων θα στηρίξει το έργο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Πρώτες Ύλες, η οποία δημοσίευσε πρόσφατα τις συστάσεις της για μια ανθεκτική και βιώσιμη αλυσίδα αξίας της ΕΕ για τους μόνιμους μαγνήτες σπάνιων γαιών.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Νοέμβριος 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο