Skip to main content
European Commission logo
Representation in Cyprus
Gazete makalesi7 Eylül 2021

NextGenerationEU: Avrupa Komisyonu 250 milyar Euro'luk NextGenerationEU yeşil tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu bugün bağımsız olarak değerlendirilen Yeşil Tahvil çerçevesini benimsedi ve böylece 250 milyar Euro'ya veya NextGenerationEU'nun toplam ihracının %30'una kadar yeşil tahvil ihraç etmeye doğru bir adım attı.

NextGenerationEU

Çerçeve, bu tahvillere yatırım yapanlara, seferber edilen fonların yeşil projelere tahsis edileceği ve Komisyonun çevresel etkileri hakkında rapor vereceği konusunda güvence sağlıyor.

Çerçevenin kabulünü, Komisyon tarafından piyasa koşullarına bağlı olarak Ekim ayında yapılacak ilk yeşil tahvil ihracı takip edecek.

Bütçe ve İdareden sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn şunları söyledi: “AB'nin bugün ile 2026 yılı sonu arasında 250 milyar Euro'ya kadar yeşil tahvil ihraç etme hedefi, bizi dünyanın en büyük yeşil tahvil ihraççısı kılacak. Bu aynı zamanda sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın bir ifadesidir ve sürdürülebilir finansmanı AB'nin öncelikli toparlanma çabaları arasına yerleştirmektedir.”

Bu yılın başlarında ilan edildiği üzere Komisyon, 2021'de toparlanmayı finanse etme planını da gözden geçirdi ve bu yıl toplamda yaklaşık 80 milyar Euro'luk (buna on milyarlarca Euro'luk kısa vadeli AB Bonoları da eklenecek) uzun vadeli tahvil ihraç etme hedefini teyit etti.

Komisyon, AB Bonolarını; 15 Eylül'de başlayacak müzayede programı ile yalnızca müzayedeler yoluyla sunacak. Komisyon, AB Bonoları için her ayın ilk ve üçüncü Çarşamba günü olmak üzere, genellikle ayda iki ihale düzenleyecek. Müzayede programı, sendikasyonlara ek olarak tahviller için de kullanılacak. Komisyon bugün yayınlanan ihraç takvimine göre, tahvilleri için genel olarak ayda bir ihale ve bir sendikasyon yapacak.

Komisyon Üyesi Johannes Hahn şunları ekledi: “2021 için ilk finansman planımızın onaylanmış olması, şimdiye kadar yapılan mükemmel planlama ve hazırlık çalışmalarını gösterir. Müzayede platformumuzun lansmanı bir başka harika haber ve bu, AB borçlanmasının çekiciliğini daha da artıracak ve AB sermaye piyasaları üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacak.”

NextGenerationEU Yeşil Tahvil çerçevesi – modern bir uygulama

NextGenerationEU yeşil tahvil çerçevesi, yeşil tahviller için bir piyasa standardı olan Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin (ICMA) yeşil tahvil ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve standart uygulamaya uygun olarak, Moody's ESG Solutions'ın bir parçası olan ikinci taraf kanaat sağlayıcı Vigeo Eiris tarafından gözden geçirildi ve çerçevenin ICMA'nın Yeşil Tahvil İlkeleri ve AB'nin daha geniş Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) stratejisi ile uyumlu olduğu ve sürdürülebilirliğe güçlü bir katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Çerçeve, mümkün olduğu ölçüde Avrupa yeşil tahvil standardı ile uyumlu hale getirilmiştir. AB Yeşil Tahvil standart teklifi, Temmuz 2021'de Komisyon tarafından Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nde müteakiben yürütülen bir ortak karar süreci ile masaya yatırıldı ve bunu yürürlüğe girmeden önce bir uygulama dönemi izleyecek. Bu uyum, örneğin, Avrupa'nın toparlanmasını sağlayan ana enstrüman olan İyileştirme ve Dayanıklılık Tesisi (RRF) kapsamındaki uygun şartlara sahip yatırımların bir kısmının AB taksonomisi teknik tarama kriterlerini entegre etmiş olması gerçeğinde yansıtılmaktadır.

Yeşil tahvillerin yeşil amaçlar için kullanıldığından emin olmak

Daha somut olmak gerekirse, NextGenerationEU yeşil tahvil gelirleri, RRF'deki iklimle ilgili harcamaları finanse edecek. Her Üye Devlet'in, ulusal İyileştirme ve Dayanıklılık Planlarının en az %37'sini (Toparlanma ve Dayanıklılık İmkanı kapsamında fonları harcamak için yol haritası) iklimle ilgili yatırımlara ve reformlara tahsis etmeleri gerekmektedir ve aslında birçok Üye Devlet, gerekenden fazlasını yapmayı planlıyor.

RRF mevzutı uyarınca, Üye Devletler'in yaptıkları yeşil harcamaları Komisyona rapor etmeleri gerekmektedir. Komisyon bu bilgiyi, yatırımcılara yeşil tahvil gelirlerinin yeşil geçişi finanse etmede nasıl kullanıldığını göstermek amacıyla kullanacak. Rapor, NextGenerationEU Yeşil Tahvil çerçevesinde belirlenen dokuz kategori etrafında organize edilecek ve en büyük pay temiz enerji, enerji verimliliği ve temiz ulaşıma ayrılacak.

Raporlama

Standart uygulamaya uygun olarak, çerçevede hem tahsis hem de etki hakkında rapor verilecek. Komisyon, tahsis raporlaması için yeşil projelere yapılan harcamalara ilişkin Üye Devletler tarafından paylaşılan verileri kullanacak. Bağımsız bir dış denetçi, tahsis raporlamasını tasdik edecek.

Etki raporlaması, kurum içindeki geniş uzmanlıktan yararlanarak Komisyonlar arası yapılacak. Bu raporlama, NextGenerationEU yeşil tahvillerine yatırım yapan yatırımcıların yatırımlarının faydalı etkisini ölçmelerine olanak sağlayacak. Avrupa Komisyonu etki raporlamasının anlamlı, tarafsız ve doğru olmasını sağlamak için bağımsız uzman tavsiyesinden yararlanacak. Bu temelde Komisyon, NextGenerationEU yeşil tahvillerinin gelirlerinin farklı yatırım kategorilerine ve Üye Devletlere nasıl tahsis edildiğini kamuya açıklayacak.

Sonraki adımlar

Çerçevenin yayınlanmasının ardından, NextGenerationEU yeşil tahvilleri yakında piyasaya sürülecek ve sendikasyon ihraç formatının kullanıldığı ilk ihraç Ekim 2021 için planlanmıştır.

Kısa Bilgi

NextGenerationEU, Avrupa'nın koronavirüs pandemisinden kurtulmasını desteklemeyi ve daha yeşil, daha dijital ve daha dayanıklı bir Avrupa inşa etmeye yardımcı olmayı amaçlayan, cari fiyatlarla yaklaşık 800 milyar Euro tutarında geçici bir toparlanma enstrümanıdır.

NextGenerationEU'nun finansmanı için, Avrupa Komisyonu - AB adına - şimdi ve 2026 yılı sonu arasında sermaye piyasalarından yaklaşık 800 milyar Euro'ya kadar kaynak sağlayacak. 421,5 milyar Euro ağırlıklı olarak hibeler için (RRF ve diğer AB bütçe programları kapsamında) ve 385,2 milyar Euro krediler için. Bu, yılda yaklaşık 150 milyar Euro'luk ortalama borçlanma hacmine dönüşecek.

Önümüzdeki dönemin borçlanma işlemlerinin hacmi, sıklığı ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, Komisyon hisse senedi çıkaran büyük şirketler tarafından kullanılan en iyi uygulamaları takip edecektir ve çeşitlendirilmiş bir finansman stratejisi uygulamıştır.

Eylül 2020'de Avrupa Komisyonu, sürdürülebilirliğe olan bağlılığının açık bir işareti olarak NextGenerationEU fonlarının %30'unu yeşil tahvil ihracı yoluyla artırma ve gelirleri yeşil yatırım ve reformları finanse etmek için kullanma niyetini açıkladı.

Daha Fazla Bilgi İçin

Yeşil Tahvil çerçevesi

NextGenerationEU Yeşil Tahvil çerçevesi hakkında Soru-Cevap

NextGenerationEU Yeşil Tahvilleri

"Bir borç alan olarak AB" web sitesi

Avrupa Toparlanma Planı

Detaylar

Yayın tarihi
7 Eylül 2021