Skip to main content
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi17 Ocak 2023Representation in Cyprus4 min read

Avrupa Yeşil Anlaşması'nın önemli bir katalizörü olan Yeni Avrupa Bauhaus'u için finansman daha da artırılacak

Komisyon, girişimin ilk iki yılındaki başarıların yanı sıra NEB projesi için ilk değerlendirme aracı olan NEB Pusulasını değerlendiren ilk Yeni Avrupa Bauhaus (NEB) İlerleme Raporunu sunuyor.

bauhaus

Yeni Avrupa Bauhaus, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve estetiği birleştiren ortak bir vizyon etrafında çalışan Avrupa vatandaşları ve kuruluşlarından oluşan geniş bir kitle yarattı. NEB Ödülleri, ilk Festival ve NEB Laboratuvarı da dahil olmak üzere başlıca NEB etkinlikleri amacına ulaşarak aşağıdan yukarıya ulusötesi bir ağ oluşturdu. Halihazırda tahsis edilmiş olan 100 milyon Euro Avrupa finansmanı sayesinde, küçük ve büyük ölçekli NEB projeleri şu anda tüm Avrupa'da devam ediyor. Komisyon ayrıca, yalnızca 2023-24 için özel olarak tahsis edilmiş Horizon Europe fonlarına 106 milyon Euro daha ekleyerek finansmanı artırmayı planlıyor.

Bir NEB hareketi

Girişim, tüm AB Üye Devletlerinden ve dünyadan katılılmla aktif ve büyüyen bir topluluğa sahip bir harekete dönüştü.

AB’de varolan ağlardan yerel girişimlere kadar uzanan 600'ün üzerinde resmi ortak kuruluşla NEB milyonlarca vatandaşa ulaşıyor. Girişim, sanat ve tasarım, kültürel ve yaratıcı endüstriler, kültürel miras kurumlarından eğitimcilere, bilim adamlarına ve yenilikçilere, işletmelere, yerel ve bölgesel yetkililere ve vatandaş girişimlerine kadar çeşitli geçmişlerden insanları bir araya getiriyor.

NEB başından beri yerel, bölgesel ve ulusal aktörleri kendi NEB girişimlerini yaratmaya teşvik etti ve ilham verdi. Komisyon daha önce de, Yeni Avrupa Bauhaus'a özel çağrılar, yararlanıcılar ve topluluk üyeleri hakkındaki bilgilere şeffaf erişim sağlamak için etkileşimli bir harita biçiminde kapsamlı bir veritabanı olan NEB Dashboard'u oluşturmuştu.

 

NEB topluluğu Ukrayna'da da akktivitelerini sürdürüyor. Bu, hem acil konut çözümlerine hem de uzun vadeli yeniden yapılanma planlaması ile ilgili veri toplamayı içeriyor. NEB Laboratuvarı, konut aciliyeti, döngüsellik ve kapasite geliştirme olmak üzere  üç pilot proje yürütüyor Ukrayna belediyelerinin ve paydaşlarının (örneğin mimarlar, şehir plancıları, öğrenciler ve inşaat şirketleri) kısa ve uzun vadeli rekonstrüksiyon.süreli ihtiyaçlarının bir envanteri çıkarılmış bulunuyor.

Pilot projelerin sonuçlarına göre Ukraynalılar, NEB ortakları ve uluslararası yeniden inşa uzmanları için bir dizi kapasite geliştirme aracı 2023'ün ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak.

Önemli AB yatırımları meyve vermeye başlıyor

Farklı AB programlarından hedeflenen finansman ile NEB, sahada gerçek bir değişiklik uygulamaya başladı. 2022'de ilk altı NEB göstericisi  olan büyük ölçekli, tekrarlanabilir yerel dönüşüm projeleri  seçildi ve Horizon Europe tarafından finanse edilerek çalışmaya başlandı. 2023'te sonraki 10 ülke, Uyum politikasının Avrupa Yenilikçi Eylemleri kapsamında gerçekleşecek. Tüm Avrupa'daki daha küçük ölçekli projelerle birlikte, 2021-2022'de farklı MFF programları tarafından desteklenen NEB projelerine 100 milyon Euro yatırım yapıldı.

Tüm Üye Devletler, 2021-27 için uyum politikası programlarına Yeni Avrupa Bauhaus'una atıfta bulunarak NEB'den ilham alan projelerin uyum fonu almasının yolunu açtı.

Proje geliştirme ve değerlendirmeye rehberlik edecek yeni NEB Pusulası

Komisyon bugün ayrıca, belirli bir projenin NEB yaklaşımını ne ölçüde kapsadığını anlamaya yardımcı olan katılım ve disiplinler ötesi çalışma ilkeleri ile nasıl bütünleştirilip birleştirilebileceğini değerlendirebilecek NEB Pusulası’nı da sunuyor. Üç NEB değerin olan sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve güzelliğin belirli bağlamlarda ne anlama geldiğini açıklıyor. Bu Pusulayı esas alarak, yapılı çevreden başlayarak daha ayrıntılı değerlendirme araçları geliştirilecek.

İleriye bakış

Komisyon ayrıca, Uyum Politikasında ortak yönetim altında olmak üzere, NEB'nin AB programlarında yaygınlaştırılması ve girişimin finansmanının artırılması üzerinde çalışmaya devam edecek. 2023 ve 2024'te Horizon Europe Misyonu ve Grupları kapsamında NEB'ye özel çağrılara 106 milyon Euro tahsis edilecek.

Avrupa Beceri Yılı bağlamında, 2023 NEB Ödülleri, eğitim temasına odaklalanacak ve coğrafi kapsamı, AB Üye Devletlerinin yanı sıra Batı Balkanlar'ı da kapsayacak şekilde genişletecek. NEB, bu yıl ayrıca NEB Akademisi'ni geliştirecek ve sektörün dönüşümünü hızlandırmak için sürdürülebilir inşaat, döngüsellik ve biyobazlı malzemeler üzerine eğitimler verecek.

NEB'yi tüm politikalara sabitlemek için NEB Laboratuvarı gibi projeler devam edecek. NEB ayrıca, şu ana kadar çok az NEB faaliyetinin olduğu kırsal alanlar da dahil olmak üzere ülke ve bölgelerde varlığını artırmayı önemli görevlerinden biri olarak görüyor.

Erasmus+ “DiscoverEU” Yeni Avrupa Bauhaus rotaları sayesinde, genç Avrupalılar yakında Yeni Avrupa Bauhaus projelerini öğrenirken Avrupa'nın büyüleyici manzaralarını ve şehirlerini keşfetme olanağına sahip olacaklar.

 

Daha fazla bilgi için

Yeni Avrupa Bauhaus web sitesi

Yeni Avrupa Bauhaus LinkedIn sayfası

Yeni Avrupa Bauhaus Instagram hesabı

Detaylar

Yayın tarihi
17 Ocak 2023 (Son güncelleme tarihi: @name)
Yazar
Representation in Cyprus