Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması16 Aralık 2021Representation in Cyprus

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı: Komisyon, 2021 Eylem Programını kabul etti

EU_Flag

Komisyon, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 30,7 milyon Euro bütçeli yeni Yıllık Eylem Programını bugün kabul ediyor.

Geniş kapsamlı AB desteğinin bir parçası olarak, Kıbrıslı Türk üreticilerin Halloumi/Hellim paketinden faydalanmasına yardımcı olmak için özel önlemler planlanmıştır. Bu önlemler, ilgili AB standartlarına uygunluğu gerektirmektedir. Yardım Programı dahilindeki bu destek kapsamında, gıda güvenliği ve hijyen standartlarının iyileştirilmesi, hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması, AB ile uyumlu bir hayvan tanımlama ve kayıt sisteminin geliştirilmesi ve böylelikle ada çapında bir çözümün elde edilmesi yer almaktadır. Program ayrıca, Avrupa Yeşil Düzeni’nde yer alan öncelikler doğrultusunda yeşil altyapı ve çevre için sağlanan desteğin devamını da içermektedir.

Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira yapmış olduğu açıklamada: “Yardım Programımız, Kıbrıs halkına çok somut faydalar sağladığını sürekli olarak kanıtlamıştır.Yeni Eylem Programında yer alan projeler, Kıbrıslı Türk üreticilerin bu yılın Nisan ayında kabul edilen Halloumi/Hellim Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) paketinden yararlanabilmeleri için önemli yardımlar da dahil olmak üzere ekonomik kalkınmayı, uzlaşıyı ve güven artırıcı önlemleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Mevcut siyasi duruma rağmen program her zamanki gibi güncelliğini korumakta ve biz de adada kapsamlı çözüme yönelik desteğimizdeki kararlılığımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Program, Kıbrıs’ta güven artırıcı önlemleri desteklemek amacıyla, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ve Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne önemli seviyede finansman sağlamaya devam edecektir. İki toplumlu Teknik Komitelere daha fazla destek sunularak faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerine destek olunacaktır. Ayrıca, sivil topluma yönelik devam eden destekler, ada genelinde STÖ’ler arasındaki iş birliğini geliştirmeye yardımcı olacaktır. Böylelikle, iki toplumlu faaliyetlerin daha fazla düzenlenmesine ilham kaynağı olacak ve dolayısıyla kapsamlı çözüme yönelik sürece katkıda bulunacaktır.

Program, Kıbrıs Türk toplumunda AB’nin bilgi ve iletişim faaliyetlerinin devamını da sağlayacaktır. Son olarak, burs programı, College of Europe da dahil olmak üzere, genç Kıbrıslı Türklerin AB Üye Devletlerinde akademik ve mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlayacaktır. 

Kısa Bilgi:

Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını destekleyerek, adanın ekonomik entegrasyonuna ve iki toplum arasındaki temasların yanı sıra AB ile temasların geliştirilmesine özel bir vurgu yaparak Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

2006-2021 yılları arasında Yardım Programı kapsamındaki projelere 623 milyon Euro tahsis edilmiştir. Program, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü (DG REFORM) tarafından yönetilmektedir. 

Daha fazla bilgi için:

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik Yıllık Eylem Programı

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı

Yapısal Reform Desteği

Detaylar

Yayın tarihi
16 Aralık 2021
Yazar
Representation in Cyprus