Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması29 Nisan 2022Representation in Cyprus

Uluslararası İşçi Günü: İşçi haklarını sağlamlaştıran ve adil çalışma koşullarını savunan bir Avrupa için

1 Mayıs Pazar günü Avrupa Birliği, Uluslararası İşçi Bayramı'nı kutlayacak.

Press conference by Nicolas Schmit, and Elisa Ferreira, European Commissioners, on the launch of the platform Kohesio ahead of the 8th Cohesion Forum

Komisyon, Avrupa Sosyal Haklar Sütunu ile uyumlu olarak, AB ve dünyanın her yerinde yaşayan insanlar için işçi haklarını ilerletmeye ve mümkün olan en iyi çalışma koşullarını teşvik etmeye kararlı olduğunun altını çiziyor.

İstihdam ve Sosyal Haklardan Sorumlu Komisyon Üyesi Nicolas Schmit şunları söyledi: “İşçi Günü, AB'nin iş olanaklarını ve herkes için yeterli asgari ücretin sağlanmasından sosyal diyaloğun ve kolektif çalışmanın teşvik edilmesinden anlaşmalara, dijital platformlarda çalışan insanları korumaya, kadın ve erkekler için eşit ücret talep etmeye çalışma koşullarını iyileştirmek için uyguladığı politikaları yansıtmak için bir fırsattır. Pandemi, işgücü piyasasındaki birçok değişikliği hızlandırdı ve becerilerimizi uyarlamak ve bu yeni talepleri karşılamak için kaybedecek zaman kalmadı. Ne yazık ki, bu yılki İşçi Bayramı bir savaş zemininde gerçekleşiyor. Çabalarımızı, becerilerinin haritasını çıkararak, niteliklerini tercüme ederek ve işe uygun yardım sağlayarak Ukrayna'dan kaçan insanları AB'nin işgücü piyasasına entegre etmeye odaklıyoruz. Her zaman olduğu gibi AB birlik ve dayanışma içindedir.”

AB, birçok cephede işçi haklarını güçlendirmek için bir dizi somut adım attı. Yeterli asgari ücret için Komisyon önerisi, şu anda Avrupa Parlamentosu ve Üye Devletler ile müzakere aşamasına gelmiş bulunuyor.

AB ayrıca cinsiyete dayalı ücret farkını azaltabilecek ücret şeffaflığı kuralları yoluyla kadınların işgücü piyasasına katılımını destekliyor.

Cam tavanın kırılmasında da bir ilerleme kaydedildi: Komisyonun teklifinden on yıl sonra, Avrupa Parlamentosu ve Konsey kadınların bir şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi pozisyonlarının  en az %40’ını elinde tutmasını gerektiren AB kurallarıyla ilgili teklifi müzakere ediyor.

Komisyon, Avrupa Gençlik Yılı süresince, örneğin Gençlik Garantisi ve herhangi bir işte çalışmayan gençlere eğitim veya öğretim, iş piyasasına giden yolu bulmalarına yardımcı olacak yeni ALMA girişimi aracılığıyla, genç nesillere ve karşılaştıkları sorunlara daha fazla  önem veriyor.

Buna ek olarak, birçok genç, Komisyonun yakın zamanda çalışma koşullarını iyileştirmek için mevzuat önerisi yaptığı   dijital çalışma platformları aracılığıyla çalışıyor.

Komisyon yakın zamanda dünya çapında insana yakışır iş hakkında bir Bildiri sundu. Bildiride  AB'nin insan merkezli ve insana yakışır istihdamın teşvik edilmesinde öncü bir rol oynamasını, işçi haklarını güvence altına almayı ve onurlarına saygı göstermeyi taahhüt ettiği yineleniyor.

Şu ana kadar onaylanan tüm İyileşme ve Dayanıklılık Planları, örneğin istihdam ve becerilerin desteklenmesi gibi sosyal harcamaların %20,4'ü ile sosyal hedeflere katkıda bulunuyor ve uygulama devam ediyor.

Ek olarak, Avrupa Sosyal Fonu Plus (ESF+) insanlara, istihdama ve becerilere yatırım yapmak için 2021-2027 dönemi için yaklaşık 99,3 milyar Euro katkı sağlayacak.

Komisyon, Geçici Koruma Direktifinin etkinleştirilmesinin ardından, Rusya'nın Ukrayna'yı haksız yere işgalinden kaçan kişilerin eğitim, sağlık, barınma ve iş haklarına etkin bir şekilde erişebilmelerini sağlamak için Üye Devletlere yardımcı olmaya devam ediyor.

Komisyon, bu bağlamda Üye Devletleri desteklemek için, REACT-EU kapsamında 3,5 milyar Euro ön ödeme  gerçekleştirdi. Güçlü bir sosyal Avrupa için Komisyonun eylemleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylar

Yayın tarihi
29 Nisan 2022
Yazar
Representation in Cyprus