Skip to main content
European Commission logo
Representation in Cyprus
News article29 Mart 2022Representation in Cyprus

İçişleri Konseyi: Ukrayna'ya karşı açılan savaştan kaçan insanları karşılama konusunda daha güçlü bir Avrupa koordinasyonu için 10 Maddeden oluşan Plan

Avrupa Konseyi, 24-25 Mart tarihli kararlarında, Üye Devletleri çabalarını sürekli bir birlik ve dayanışma ruhu içinde yoğunlaştırmaya çağırdı ve Komisyonu bu tür çabaları kolaylaştırmak için gerekli inisiyatifleri almaya davet etti.

Ukraine: EU agrees to extend the scope of sanctions on Russia and Belarus

28 Mart'ta gerçekleşen olağanüstü Adalet ve İçişleri Konseyi'nde, Avrupa Yaşam Tarzımızı Tanıtmaktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Ylva Johansson, Bakan Gérald Darmanin tarafından temsil edilen Konsey'in Fransa  Dönem Başkanlığı ile koordineli olarak Ukrayna'ya karşı devam eden savaştan kaçan insanları karşılama konusunda daha güçlü bir Avrupa koordinasyonu için 10 Maddelik bir Planın sunumunu yaptılar.

10 Maddeden Oluşan Plan

1. AB'nin Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanında Büyük Ölçekli BT Sistemlerinin Operasyonel Yönetimi Ajansı olan EU-LISA tarafından desteklenen, geçici koruma ve ulusal koruma statülerinden yararlanan kişiler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere kayıt için bir AB platformunun oluşturulması.

2. Avrupa Birliği İltica Ajansı tarafından desteklenen, ulaşım ve bilgi merkezleri için AB düzeyinde koordineli bir yaklaşımın oluşturulması.

3. Komisyon'un 'Güvenli Evler' girişimi tarafından desteklenen, desteğe ihtiyaç duyan kişilere yardım sağlayabilecek ve konuyla ilgili en çok baskı altında kalan Üye Devletlerden transferlerin düzenlenmesine yardımcı olabilecek Üye Devletlerin teklifleriyle eşleşmesi için kabul kapasitesinin ve konaklama yerinin haritalandırılması. Avrupa Birliği İltica Ajansının, operasyonel planlar temelinde Üye Devletlere hedefli destek sağlaması ve AB kabul kurumları ve yetkilileri ağını koordine etmesi.

4. Orta ve uzun vadeli ihtiyaçları ele almak için ulusal acil durum planlarının geliştirilmesi. Komisyon Üye Devletleri destekleyecek ve ortak bir Avrupa acil durum ve müdahale planı geliştirecek. Komisyon, Üye Devletlerin, Avrupa Ajanslarının ve Uluslararası Örgütün beslemesi gereken ortak bir AB endeksi geliştirecek.

5. Komisyon, Avrupa Birliği İltica Ajansı ile birlikte, çocukların kabulü ve desteklenmesi için standart işletim prosedürleri ve tek tip rehberlik geliştirecek ve Komisyon, refakatsiz küçük çocukların transferi için özel prosedürler geliştirecek.

6. İnsan ticareti ve sömürüyü önlemek için ortak bir insan ticaretiyle mücadele planı yapılması. AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinatörü liderliğinde, insan ticareti risklerinin ele alınması ve potansiyel mağdurları desteklemek için bir insan ticaretiyle mücadele planı geliştirilmesi. Plan, İnsanlarda Stratejiyle Mücadeleye İlişkin AB Stratejisini (2021-2025) baz alacak.

7. Artan transferler ve Frontex ekiplerinin Moldova'ya hızlı bir şekilde konuşlandırılması yoluyla Moldova ile güçlendirilmiş dayanışma sağlanması. BMMYK ve IOM ile işbirliği içinde ve AB finansmanıyla desteklenen transferlerin acil bir öncelik olarak belirlenmesi.

8. Ukrayna'daki savaşın iç güvenlik üzerindeki etkilerinin ele alınması. Suç Tehditlerine Karşı Avrupa Çok Disiplinli Platformu (EMPACT) ağı ve Europol, Üye Devletleri organize suç ve insan ticareti gruplarına karşı azami teyakkuzda bulunmaları ve Rus ve Beyaz Rusyalı bireylere karşı AB yaptırımlarının uygulanmasını sağlamaları için desteklemeleri. Üye Devletlerdeki, polis memurlarının Prum çerçevesinde ikili konuşlandırılması yoluyla işbirliği yapmaya teşvik edilmesi ve Komisyonun bu tür çabaları desteklemesi.

9. Yeterli kaynaklar ve finansman. AB Üye Devletlerine kapsamlı rehberlik ve bireyselleştirilmiş destek sağlamak için ilgili tüm Komisyon uzmanlarını bir araya getirmek amacıyla tek durak noktası oluşturdu. Üye Devletlerin çabalarını desteklemek için Avrupa Komisyonu, finansmanın esnek kullanımını kolaylaştırmayı önerdi.

10 maddeden oluşan planın tümüne buradanulaşabilirsiniz.

Kısa Bilgi

Avrupa Konseyi, 24-25 Mart'ta, Komisyon'a Üye Devletlerin Ukrayna'dan gelen mültecileri sürekli bir birlik ve dayanışma ruhu içinde karşılama çabalarını yoğunlaştırmalarını desteklemek için gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

Daha önce benzeri görülmemiş bir insani müdahaleyi ve Geçici Koruma Direktifinin etkinleştirilmesine yol açan Ukrayna'daki durumu konu almış iki Konsey toplantısının ardından, İçişleri Bakanları bugün mültecileri en iyi koşullarda ağırlamak için koordinasyon ve dayanışma çabalarını güçlendirmeye karar verdiler.

Üye Devletlerin desteğiyle Avrupa düzeyinde güçlü koordinasyon ve önceliklendirme, etkili bir müdahale için büyük önem taşıyor. Avrupa Komisyonu tarafından kurulan AB Dayanışma Platformu, ilgili Ukrayna makamları ve muadilleri ile koordinasyon da dahil olmak üzere, bu tür bir koordinasyon için operasyonel temel taşı görevi görecek. Konsey, COREPER ve Entegre Siyasi Kriz Müdahalesi (IPCR) aracılığıyla, kriz yönetiminin genel olarak yönlendirilmesini sağlamaya devam edecek.

Detaylar

Yayın tarihi
29 Mart 2022
Yazar
Representation in Cyprus