Skip to main content
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
Gazete makalesi17 Ocak 2023Representation in Cyprus8 min read

Avrupa'daki Yeteneği Değerlendirme: AB Bölgeleri için yeni bir destek

Avrupa'nın yeteneği var. Ancak, AB önemli bir demografik dönüşümden geçerken, özellikle yeteneğin desteklenmesi gerekiyor.

skills

Bu, azalan iş gücü ve yüksek öğretime sahip kişilerin oranının düşük olduğu ve gençlerin terkettiği bölgelerde daha da büyük önem taşıyor.

Bu geçiş ele alınmadığı takdirde, bölgeler yaşlandıkça ve işgücü sayısı ve becerileri açısından geride kaldıkça yeni ve büyüyen bölgesel eşitsizlikler tetiklenecek. Avrupa'nın demografik manzarası değişerek AB'nin dayanıklılığı ve rekabet edebilirliği engellenecek.

Yetenek geliştirme tuzağına düşen bölgelerin daha dayanıklı ve çekici hale gelmesinin sağlanması, AB'nin kimseyi ve hiçbir bölgeyi geride bırakma taahhüdü açısından çok büyük önem taşıyor.

Komisyon bu nedenle, "Yetenek Arttırma Mekanizmasını" başlatıyor. Bu Mekanizma, çalışma çağındaki nüfusun hızla azalmasından etkilenen AB bölgelerini, demografik geçişin etkisini ele almak için gereken insanları eğiterek becerileri ve yeterlilikleri geliştirmek, elde tutmak ve çekmek için destekleyecek.

Mekanizma, bugün açıklanan Avrupa Bölgelerinde Yetenekten Yararlanmaya İlişkin Bildiri'de açıklandı ve Komisyon tarafından önerildiği üzere, yeniden beceri kazandırmaya ve geliştirmeye yeni bir ivme kazandırmayı amaçlayan Avrupa Beceri Yılı'na katkıda bulunan 2023 yılının ilk önemli girişimi oldu. Bildiri, devam eden demografik geçiş ve yan etkilerinden en çok etkilenen bölgeleri desteklemek ve yeni ve AB’de artan bölgesel eşitsizliklerin ortaya çıkmasını önlemek için mevcut AB fonlarının ve girişimlerinin kullanımı da dahil olmak üzere kişiye özel, bölgeye dayalı ve çok boyutlu çözümler sunuyor.

Komisyon ayrıca bugün, 2020 Demografi Raporunu güncelleyen Demografik Değişimin Etkisine İlişkin 2023 Raporunu yayınlıyor. Demografik eğilimleri ve Brexit, Covid veya Rusya’nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırısı gibi son gelişmeler ışığında belirlenen etkileri yeniden gözden geçiriyor. Rapor, AB'de gelecekteki huzur ve refahı sağlamak için demografik geçişin getirdiği zorlukları ele almanın çok önemli olduğuna vurgu yapıyor. Bu sorunlar, yaşlanan ve azalan nüfusu ve azalan çalışma çağındaki nüfusu ve aynı zamanda artan kentsel-kırsal bölünme de dahil olmak üzere artan bölgesel eşitsizlikleri içeriyor. Rapor, yerleşik demografik modellerin nasıl hızlanıp hızlanmadığını veya bozulup bozulmadığını ve bunların ne zaman meydana geldiğini, kesintilerin geçici olup olmadığını veya demografik değişim üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olup olmadığını inceliyor.

Bazı AB Bölgelerinde 'yetenek geliştirme tuzağı'

AB Üye Devletleri, çalışma çağındaki nüfuslarında keskin bir düşüşle karşı karşıya kalıyor. Çalışma çağındaki nüfus 2015 ile 2020 arasında 3,5 milyon kişi azaldı ve 2050 yılına kadar 35 milyon kişinin daha bu nüfustan düşmesi bekleniyor.

16 Üye Devlette, AB nüfusunun yaklaşık %30'unu oluşturan 82 bölge, çalışma çağındaki nüfustaki bu düşüşten, üniversite ve yüksek öğretim mezunlarının düşük oranından veya 15-39 yaş arası nüfustaki olumsuz hareketlilikten ciddi şekilde etkileniyor. Bu bölgeler, işgücü piyasası, eğitim, öğretim ve yetişkin öğrenme sistemlerindeki verimsizlikler, inovasyon, kamu yönetimi veya iş geliştirme alanlarında düşük performans ve hizmetlere düşük erişim gibi belirli yapısal sorunlar yaşıyor. Bölgeler bu sorunların üstesinden gelerek daha fazla vasıflı çalışanı çekebilir. Bu bölgelerin birçoğu halihazırda bir "yetenek geliştirme tuzağına" girerken, diğerleri de yakın gelecekte bu riskle karşılaşabilir. Bu durumla mücadele edilmediği takdirde AB'nin uzun vadeli refahını tehdit edecek.

Yeni bir AB mekanizması: 'Yetenek Artırma Mekanizması'

Komisyon, Yetenek Arttırma Mekanizmasını 8 sütuna dayalı olarak geliştiriyor:

  1. Bir 'yetenek geliştirme tuzağı' ile karşı karşıya kalan bölgelerin özel ve kapsamlı stratejiler geliştirmesine, pekiştirmesine, geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olmanın yanı sıra ilgili projeleri belirlemek, vasıflı çalışanları eğitmek, çekmek ve elde tutmak için yeni bir pilot proje 2023'te başlatılacak. Açık çağrı ile seçilen pilot bölgelere destek sağlanacak.
  2. "Bölgelerin demografik geçişe akıllı adaptasyonu" konulu yeni bir girişim, 2023'te, gençlerin ayrılma oranlarının daha yüksek olduğu bölgelerin demografik geçişe uyum sağlamasına ve özel yere dayalı politikalar yoluyla yetenek gelişimine yatırım yapmasına yardımcı olmak için başlayacak. Yararlanacak bölgeler açık çağrı temelinde seçilecek.
  3. Teknik Destek Aracı (TSI), TSI 2023 çağrısı kapsamındaki talep üzerine Üye Devletleri, çalışma çağındaki nüfusun azalması, beceri eksikliği ve yerel Pazar ihtiyaçlara yanıt vermek için gerekli ulusal ve bölgesel düzeyde reformlarla destekleyecek.
  4. Uyum Politikası programları ve Bölgeler Arası İnovasyon Yatırımları, inovasyonu ve yüksek vasıflı işler için fırsatları teşvik edecek ve böylece bu bölgelerdeki yetenekleri elde tutma ve çekme olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunacak.
  5. Nitelikli işçileri geliştirme, elde tutma ve çekme zorluklarını ele alan, küçülen şehirlerin önderliğindeki yer tabanlı çözümleri test etmek için "Avrupa Kentsel Girişimi" kapsamında yenilikçi eylemler için yeni bir çağrı başlatılacak.
  6. Yeteneklerin gelişimini destekleyen AB girişimleri, özel bir web sayfasında işaretlenecek. Bu, araştırma ve yenilik, eğitim, öğretim ve gençlik hareketliliği gibi alanlarda AB politikaları hakkında ilgili bölgelere daha kolay erişim sağlayacak.
  7. Deneyimler değiş tokuş edilecek ve iyi uygulamalar yaygınlaştırılacak: bölgeler, belirli mesleki veya bölgesel zorlukları ele almak için tematik ve bölgesel çalışma grupları kurma olanağına sahip olacak.
  8. Bölgesel kalkınma ve göçe ilişkin kanıta dayalı politikaları desteklemek ve kolaylaştırmak için gereken analitik bilgi daha da geliştirilecek.

Mevcut AB fonları ve girişimleri aracılığıyla yeteneklerin ortaya çıkarılması

Bildiri ayrıca, mevcut AB araçlarının ve politikalarının, Avrupa Sömestrinin yönlendirilmesi de dahil olmak üzere, etkilenen bölgelerde yüksek potansiyele sahip faaliyetleri çekmek için ekonomik canlanmayı ve doğru becerilerin geliştirilmesini nasıl destekleyebileceğini vurguluyor. Diğerlerinin yanı sıra, derin teknoloji sektörlerindeki yetenek açığına yanıt vermek için özel bir amiral gemisi olan ve Avrupa'nın tüm bölgelerini entegre eden Deep Tech Talent Initiative'i ortaya koyan yeni Avrupa İnovasyon Gündemidir.

Bildiri ayrıca, Uyum Politikasının bu bölgelerin ekonomilerini çeşitlendirmelerine, hizmetlere erişilebilirliği yükseltmelerine, kamu yönetiminin verimliliğini artırmalarına ve özel yer tabanlı stratejiler yoluyla bölgesel ve yerel makamların katılımını sağlamalarına nasıl yardımcı olduğuna ve olmaya devam edeceğine vurgu yapıyor.

Son olarak, yerel bağlamda yapısal zorlukları etkili bir şekilde ele alan ve bölgelerin yetenekler için çekiciliğini artıran birçok ulusal ve bölgesel girişim ve en iyi uygulama örneği sunuyor. Karşılıklı öğrenmeyi kolaylaştırmak için Komisyon, ulusal yetkililerle birlikte çalışarak belirledikleri en şiddetli demografik zorlukları ve demografik değişimin etkilerini yönetmeyi amaçlayan politika ve proje örneklerini haritalandırıyor.

Sonraki adımlar

Komisyon, bu Bildirinin uygulanması hakkında düzenli olarak rapor verecek.

Kısa Bilgi

Demografik değişimi ele almak, daha adil ve daha dirençli bir toplum inşa etmenin anahtarıdır. Devam eden demografik geçiş çeşitli politika alanlarını etkilediğinden, politika yapıcılarının AB, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki tüm ilgili aktörleri içeren karmaşık bir koordinasyon içinde çalışmasını gerektiriyor. Bu sorunlarla başa çıkan politika kaldıraçlarının çoğu ulusal düzeyde kalırken, Komisyon politika tekliflerinde demografik değişimin sonuçlarını ve etkilerini dikkate alıyor.

Komisyon, 2020'de Avrupa'da Demografik Değişimin Etkisine ilişkin bir Raporu zaten kabul etmiş olup, bu Rapor, 2021'de yaşlanma ile ilgili Yeşil Kitap'ın ve 2040'a doğru AB'nin kırsal alanları için Uzun vadeli vizyonun kabul edilmesiyle daha fazla girişimin önünü açtı.

Üye Devletleri çeşitli alan ve sektörlerdeki demografik değişimle mücadelede destekleyen AB düzeyindeki en son girişimler arasında,  uygun fiyatşı yüksek kaliteli uzun vadeli bakım ve erken çocukluk eğitimine erişime ilişkin Konsey Tavsiyeleri ile birlikte Avrupa Bakım Stratejisi bulunuyor.  Çocuk Haklarına İlişkin Kapsamlı AB Stratejisi ve Avrupa Çocuk Garantisi, Genç İstihdamı Destek Paketi, İstihdama Etkin Aktif Destek konulu Komisyon Tavsiyesi, İklim nötrlüğe adil bir geçişin sağlanmasına ilişkin Konsey Tavsiyesi, Engelli İstihdam Paketi ve 2023'ü Avrupa Beceri Yılı yapmak için son teklif ve Avrupa'nın bölgelerinde Yetenekten Yararlanma Bildirisi bugün kabul edildi.

Daha fazla bilgi

Avrupa Bölgelerinde Yetenekten Yararlanmaya İlişkin Bildiri

Değişen bir ortamda demografik değişimin etkisi hakkında rapor verin

Avrupa'nın Bölgelerinde Yetenekten Yararlanma ve Demografi Raporuna İlişkin Soru ve Cevaplar

Avrupa Bölgelerinde Yetenekten Yararlanmaya İlişkin Bilgi Formu

Avrupa'daki demografik değişimin etkisi

AB bölgesel demografik eğilimleri keşfetme

Uyum Politikası 2021-2027

Uyum Açık Veri Platformu

Kohesio

 

 

Detaylar

Yayın tarihi
17 Ocak 2023
Yazar
Representation in Cyprus