Skip to main content
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması14 Nisan 2022Representation in Cyprus4 min read

Yeşil Anlaşma: AB, okyanusu korumak için 1 milyar € değerinde taahhütte bulundu

AB bugün, Palau'daki Okyanus Konferansımızda (OOC), uluslararası Okyanus yönetimine yönelik taahhütlerini yeniledi.

Visit of Virginijus Sinkevičius, European Commissioner, to Iceland

2020-2022 dönemi için yaklaşık 1 milyar Euro tutarında 44 taahhütten oluşan bir liste sunan AB, okyanusumuz konferansı sırasında değer açısından şimdiye kadar sunduğu en önemli taahhütlerini ön plana çıkardı.

Okyanusumuz Konferansı, dünyadaki tüm  ülkeler, sivil toplum ve endüstri için okyanusu korumak amaçlı somut ve önemli eylemlerde bulunmaları için önemli bir gelişmedir. 2022 konferansının 'Okyanusumuz, İnsanlarımız, Refahımız' temasını baz alıyor ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, okyanusun iklim değişikliğine karşı direncini artırmak ve gelecek nesiller için sağlığını korumak için çözümler belirlemek için küresel ortakları çekmek için çağrı yapıyor.

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Virginijus Sinkevičius şunları söyledi: “AB'nin bugün taahhüt ettiği miktar önemli, ancak okyanusun varlığımız için oynadığı rol kadar önemli değil. Okyanuslar bize temiz hava sağlıyor, iklimi düzenliyor, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin büyük bir bölümünü barındırıyor ve ekonomimiz için anahtar konumunu koruyor. Okyanus bize tüm bu faydaları sağlıyor ve bizim onu ​​korumamız gerekiyor. Geleceğimiz buna bağlı.”

AB, Okyanusumuz Konferansında, etkinliğin tüm konularını kapsayan deniz koruma alanları; deniz kirliliğiyle mücadele; okyanus-iklim kriziyle yüzleşmek; sürdürülebilir mavi ekonomiler yaratmak; sürdürülebilir küçük ölçekli balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi; ve güvenli, adil ve güvenli bir okyanusa ulaşmak gibi taahhütlerde bulundu. AB ayrıca, vatandaşların taahhütlerin uygulanmasındaki ilerlemeyi takip etmelerini sağlamak için bir taahhüt izleme aracı geliştirdi.

AB, okyanusların karşı karşıya olduğu zorlukların bilincindedir ve örneğin (Şubat ayında, Brest’te düzenlenecek olan) Tek Okyanus Zirvesi ve önümüzdeki Haziran-Temmuz  aylarında Lizbon’da düzenlenecek olan BM Okyanus Konferansı gibi girişimlere katkıda bulunarak, okyanusun korunması ve restore edilmesi konularına güçlü bir şekilde odaklandı.

AB aynı zamanda, okyanus sorunlarını ve son gelişmeleri ve Avrupa Yeşil Anlaşması tarafından sunulan fırsatları kapsamlı bir şekilde dikkate almak için UluslararasıOkyanus Yönetişimi Gündemini, de güncelliyor.

AB, Okyanuslarımız sürecine tamamen dahil olmaya devam ediyor ve çok taraflılığın sağlam bir destekçisi olarak uluslararası okyanus yönetişimi ile ilgili sorumluluğunu üstleniyor.

Amiral gemisi taahhütlerine örnekler

2021-2023 döneminde yaklaşık 500 milyon €, Horizon Misyonu '2030'a Kadar Okyanuslarımızı ve Sularımızı Geri Kazanın' misyonu için (bir iş kurmak için finansman olarak bilinen)  tohum finansmanında araştırma, geliştirme ve inovasyona harcanacak.

Okyanusu ve suları bir bütün olarak ele alacak ve iklim nötrlüğünün sağlanmasında ve doğayı restore etmede kilit bir rol oynayacak. Üye Devletlerin deniz alanlarının %30'unu korumanın yanı sıra deniz eko sistemlerini restore etmeye, denizde plastik çöpü, besin kayıplarını ve kimyasal pestisit kullanımını azaltarak kirliliği önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik AB hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacak ve sürdürülebilir ve döngüsel bir mavi ekonominin geliştirilmesi için daha ileri düzeyde yardımcı olacak.

AB ayrıca, uydu izleme programı,  Copernicus aracılığıyla deniz çevresinin  ve iklim değişikliğinin izlenmesini güçlendirmek için iki yılda 55 milyon Euro'luk bir katkı yapacağını duyurdu. Bu katkı özellikle uluslararası araştırma topluluğunun bulut bilişim tesislerinde çevre bilimi için çevrimiçi araçlarla birlikte dünya sisteminin geçmişini, bugününü ve geleceğini açıklayan tüm ürünlere tek bir yerden erişmesini sağlayan WEkEO hizmetine sağlanacak.

Kısa Bilgi

İlk olarak 2014 yılında başlatılan Okyanusumuz Konferansı (Our Ocean Conference) 2014 ve 2016 yıllarında ABD'de gerçekleşti.  Konferanslara, 2015'te Şili, 2017'de AB (Malta), 2018'de Endonezya ve 2019'da ise Norveç ev sahipliği yaptı. Daha önceki altı konferans boyunca katılımcılar, yaklaşık 91.4 milyar dolar değerinde 1.400'den fazla taahhütte bulundu ve en az beş milyon mil kare okyanusu korudu. Palau Başkanı Surangel Whipps Jr. ve ABD Başkanlık İklim Özel Temsilcisi John Kerry tarafından ortaklaşa düzenlenen bu 7. konferansta, okyanusa en bağımlı ve iklim değişikliğine en yatkın olanlardan birine dikkat çekmeye yardımcı olacağı için çok daha fazla önem taşıyor.

Detaylar

Yayın tarihi
14 Nisan 2022
Yazar
Representation in Cyprus