Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması10 Şubat 2022Representation in Cyprus

Avrupa Sağlık Birliği: ASADMO, 2022'de sağlıkla ilgili acil durumlara hazırlık ve müdahale için 1,3 milyar Euro'luk ilk çalışma planını başlattı

Yeni Avrupa Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Otoritesi (ASADMO) bugün, sınır ötesi sağlık acil durumlarını önlemek, bunlara hazırlanmak ve bunlara hızla müdahale etmek için 2022'de 1,3 milyar Euro'luk bir bütçeye sahip olacak ilk yıllık çalışma planını sunuyor.

Press conference by Maroš Šefcovic, Vice-President of the European Commission, and Stella Kyriakides, European Commissioner, on relations between the EU and the United Kingdom

2022 çalışma planının ASADMO Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından, ASADMO artık AB içindeki hazırlık ve müdahale yeteneklerini güçlendirmek, güvenlik açıklarını ve stratejik bağımlılıkları ele almak ve küresel sağlık acil durum mimarisini güçlendirmeye katkıda bulunmak için eylemleri uygulamaya başlayabilecek.

Çalışma planının Grenoble'daki gayri resmi EPSCO Konseyi'nde kabul edildiğini duyuran Sağlık ve Gıda Güvenliğinden sorumlu  Komisyon Üyesi Stella Kyriakides şunları söyledi: “Pandemiden iki yıl sonra, sınır ötesi sağlık acil durumlarına kararlı bir şekilde müdahale etme kapasitesinin güçlü bir Avrupa Sağlık Birliği'nin kalbinde olması gerektiğini biliyoruz. ASADMO halihazırda faaliyettedir ve şu an için tıbbi karşı önlemlerin mevcut olmasını sağlamak için ve aynı zamanda gelecekteki herhangi bir sağlık tehdidi için doğru araçların mevcut olmasını sağlamak için çalışıyor. HERA'nın ilk çalışma planının benimsenmesi, AB'nin gelecekteki sağlık tehditleri için sağlık güvenliği gözetleme kulesi ve küresel düzeyde sağlık krizine hazırlık için kilit bir oyuncu olarak kritik görevine başlamasını sağlayacak."

Güçlü bir Avrupa Sağlık Birliği'nin temel direği olarak ASADMO, hem devam eden COVID-19’e karşı mücadele bağlamında hem de gelecekteki olası sağlık tehditlerine hazırlıklı olmak için 2022 için birçok iddialı hedef belirledi.

Gelecekteki sınır ötesi sağlık acil durumlarını önlemek ve bunlar için hazırlıklı olmak: “Hazırlık aşamasında” ASADMO, AB'nin gelecekteki sağlık acil durumlarına hazır olma durumunu iyileştirmek için diğer AB ve ulusal sağlık kurumları, endüstri, araştırma topluluğu, sivil toplum ve uluslararası ortaklarla yakın bir şekilde çalışacak. Planlanan eylemler şunları içeriyor:

 • 580 milyon Euro'yu aşan bir bütçeyle bir dizi halk sağlığı tehdidine karşı tıbbi önlem almayı ve stoklamayı;
 • Ortaya çıkan tehditlere karşı tıbbi karşı önlemleri ve yenilikçi teknolojileri araştırmayı ve geliştirilmesi içn 300 milyon €'yu aşan bir bütçeyi serbest bırakmayı;
 • Acil durumda harekete geçirilebilecek, sürekli sıcak olan bir üretim tesisleri ağı oluşturmayı (AB FAB);
 • Klinik araştırmalar ve veri platformları için uzun vadeli ve büyük ölçekli bir AB platformu oluşturmayı;
 • ASADMO Kurulu Üye Devletleri, AB ajansları, uluslararası ortaklar ve uzmanlarla yakın işbirliği içinde, ilkbahar sonuna kadar COVID-19'a ek olarak üç yüksek etkili sağlık tehdidini belirlemeyi.

Gelecekteki sağlık tehditlerini tespit etmek: HERA ayrıca tehdit değerlendirmeleri ve istihbarat toplama gerçekleştirecek, bir salgını tahmin etmek için modeller geliştirecek ve AB düzeyinde bir müdahale planı hazırlayacak. 2022 için eylemler şunları içeriyor:

 • Son teknoloji ürünü gerçek zamanlı sağlık tehdidi algılama ve istihbarat sistemini devreye sokmayı;
 • Tehdit değerlendirmesi ve tehdit önceliklendirmesi için özel bir BT platformu oluşturmayı.

Sağlık tehditlerine karşı mücadele etmek: COVID-19 pandemisine yanıt bağlamında ASADMO'nın acil müdahale işlevleri zaten etkinleştirildi. AB düzeyinde başka sınır ötesi halk sağlığı acil durumlarının olması durumunda, özellikle acil durum finansmanı etkinleştirilerek ve izleme, yeni hedeflenen geliştirme, tıbbi karşı önlemler ve hammaddelerin satın alınması için mekanizmalar başlatılarak ek önlemler alınacak. Devam eden eylemler şunları içeriyor:

 • Gerekirse varyanta uyarlanmış aşılar da dahil olmak üzere, AB Üye Devletlerine COVID-19 aşılarının zamanında sağlanmasını;
 • AB Üye Devletleri için COVID-19 terapötiklerinin tedarik edilmesini;
 • Varyantların tespiti ve bilimsel değerlendirmesi için ulusal kapasitelerin artırılmasını;
 • Aşıların dünya çapında dağıtımını.

Kısa Bilgi

Avrupa Sağlıkta Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Otoritesi (ASADMO), Avrupa Sağlık Birliği'nin temel direğidir ve AB'nin sağlıkla ilgili acil durum müdahalesini ve hazırlığını güçlendirmek için temel bir varlıktır. ASADMO, sağlıkla ilgili acil durumlarda AB eylemini önceden planlamak için pandemi yönetimine ve müdahaleye yönelik geçici çözümleri yeterli araç ve kaynaklara sahip kalıcı bir yapıyla değiştirmek üzere Eylül 2021'de kuruldu. ASADMO, istihbarat toplama ve gerekli müdahale kapasitelerini oluşturma yoluyla tehditleri ve potansiyel sağlık krizlerini öngörüyor. Bir acil durum meydana geldiğinde ASADMO, ilaçların, aşıların ve diğer tıbbi karşı önlemlerin geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını sağlayan müdahale çözümlerine hazır olması gerekiyor.

Genel ASADMO bütçesi 2022-2027 dönemi için 6 milyar Euro'dur.

Daha Fazla Bilgi için

ASADMO İş Planı 2022

Bilgi Formu – ASADMO İş Planı 2022

Bilgi Formu – Avrupa Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Otoritesi (ASADMO)

ASADMO web sitesi

 

Detaylar

Yayın tarihi
10 Şubat 2022
Yazar
Representation in Cyprus