Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Απριλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Νέα Πράσινη Συμμαχία ΕΕ-Νορβηγίας για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς του κλίματος, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της καθαρής βιομηχανίας

Σήμερα η ΕΕ και η Νορβηγία συνήψαν Πράσινη Συμμαχία για την ενίσχυση της κοινής τους δράσης για το κλίμα, των προσπαθειών τους για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και της συνεργασίας τους για την καθαρή ενέργεια και τη βιομηχανική μετάβαση.

offshore wind turbines

Η συμφωνία υπεγράφη στις Βρυξέλλες από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας κ. Γιόνας Γκαρ Στορ.

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Με τη Νορβηγία, η οποία είναι παλαιός και έμπιστος εταίρος της ΕΕ, έχουμε ένα κοινό όραμα για την οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης ηπείρου. Επιθυμία μας είναι οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας να ευημερούν μαζί, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές, προστατεύοντας τη φύση, απαλλάσσοντας τα ενεργειακά μας συστήματα από τις ανθρακούχες εκπομπές και κάνοντας τις βιομηχανίες μας οικολογικότερες. Αυτή η Πράσινη Συμμαχία καθιστά τους δεσμούς μας ακόμη πιο ισχυρούς και μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον

Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων τους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % τουλάχιστον σε σύγκριση με το 1990 έως το 2030 και κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως το 2050. Σκοπός τους είναι να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη εντός του ορίου του 1,5° C όπως προβλέπεται στη συμφωνία του Παρισιού και παράλληλα να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ και η Νορβηγία θα συνεργαστούν στενά για να διασφαλίσουν την επιτυχή εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και της ιστορικής συμφωνίας για τη βιοποικιλότητα που επιτεύχθηκε κατά τη διάσκεψη COP15 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα.

Η Πράσινη Συμμαχία ΕΕ–Νορβηγίας, η προετοιμασία και οι διαπραγματεύσεις για την οποία πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του εκτελεστικού αντιπροέδρου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Φρανς Τίμερμανς, θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

  • ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών, τις απορροφήσεις άνθρακα και τη δέσμευση, μεταφορά, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα·
  • ενίσχυση της συνεργασίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα με έμφαση στην ανάσχεση και την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, της υποβάθμισης και της αποψίλωσης των δασών, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την αντιμετώπιση του πλήρους κύκλου ζωής των πλαστικών, την ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων για τη διαχείριση των χημικών ουσιών και των αποβλήτων και τη βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών· 
  • στήριξη της πράσινης βιομηχανικής μετάβασης και περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής και βιομηχανικής συνεργασίας μέσω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, όπως μια μελλοντική στρατηγική εταιρική σχέση για βιώσιμες πρώτες ύλες και αξιακές αλυσίδες συσσωρευτών·
  • επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας με έμφαση στο υδρογόνο και τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές για όλους τους τρόπους μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στις μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στη μηδενική ρύπανση της ναυτιλίας·
  • αύξηση της ρυθμιστικής και επιχειρηματικής συνεργασίας για τον καθορισμό παγκόσμιων προτύπων για τις καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις που απαιτούνται σχετικά με την επιτάχυνση της μετάβασης σε κυκλικές και μηδενικού ισοζυγίου οικονομίες·
  • παγίωση της υφιστάμενης συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στους τομείς της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιοοικονομίας·
  • συνεργασία για την προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης και των βιώσιμων επενδυσεων ώστε να βρεθεί η Ευρώπη σε πορεία προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία.

Η Πράσινη Συμμαχία είναι η πιο ολοκληρωμένη μορφή διμερούς δέσμευσης που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με αμφότερα τα μέρη να δεσμεύονται για κλιματική ουδετερότητα και να ευθυγραμμίζουν τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές τους για το κλίμα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη συμφωνία του είδους της, μετά την Πράσινη Συμμαχία ΕΕ-Ιαπωνίας που υπεγράφη το 2021. Η ΕΕ και η Νορβηγία συμφωνούν επίσης να προωθήσουν από κοινού περαιτέρω τη δράση για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, τα δύο μέρη, ως σημαντικοί χορηγοί με ηγετικό ρόλο στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα συνεργαστούν για να στηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες στη διαδικασία εφαρμογής των πολιτικών τους για το κλίμα και το περιβάλλον. Με σκοπό να συμβάλει στη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη εντός του ορίου του 1,5° C, η συμφωνία επιβεβαιώνει ότι ο απόλυτος σεβασμός της αρχής της προφύλαξης είναι υψίστης σημασίας για την περιοχή της Αρκτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δήλωση της προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Νορβηγό πρωθυπουργό κ. Στορ σχετικά με την Πράσινη Συμμαχία

Κείμενο Πράσινης Συμμαχίας ΕΕ–Νορβηγίας – διαθέσιμο πιο κάτω

Δηλώσεις

Με τη Νορβηγία, η οποία είναι παλαιός και έμπιστος εταίρος της ΕΕ, έχουμε ένα κοινό όραμα για την οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης ηπείρου. Επιθυμία μας είναι οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας να ευημερούν μαζί, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές, προστατεύοντας τη φύση, απαλλάσσοντας τα ενεργειακά μας συστήματα από τις ανθρακούχες εκπομπές και κάνοντας τις βιομηχανίες μας οικολογικότερες. Αυτή η Πράσινη Συμμαχία καθιστά τους δεσμούς μας ακόμη πιο ισχυρούς και μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 24/04/2023

 

Η Νορβηγία είναι γείτονας, σύμμαχος και εταίρος μας. Η παρούσα Πράσινη Συμμαχία βασίζεται σε υψηλές κοινές αξίες και στην αμοιβαία αποφασιστική δέσμευση για την αντιμετώπιση των κρίσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Μαζί θα εργαστούμε για να υπάρξει πρόοδος σε κάθε πτυχή της πράσινης μετάβασης: από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις καθαρές μεταφορές και τις πρώτες ύλες έως την αποψίλωση των δασών, την αλιεία, τα πλαστικά και την κυκλική οικονομία. Καθώς όλ’ αυτά αποτελούν παγκόσμιο ζήτημα, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και για να πείσουμε τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο να μας ακολουθήσουν. Εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για τη στενή συνεργασία με τη Νορβηγία που αποβλέπει σ’ ένα πιο πράσινο και πιο υγιές μέλλον για όλη την ανθρωπότητα.

κ. Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - 24/04/2023

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Απριλίου 2023 (Τελευταία επικαιροποίηση την/στις: 24 Απριλίου 2023)
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο