Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi3 Mart 2022Representation in Cyprus

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs genelindeki sivil toplum örgütlerini (STÖ'ler) destelemek amacıyla 2.5 Milyon Euro bütçeli bir teklif çağrısı başlatmıştır

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

Peace

Sekizinci Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında hibe programı, sivil toplumu Kıbrıs'ta kapsamlı çözümün elde edilmesini desteklemeye katkıda bulunan eylemler aracılığıyla destekleyerek güven, diyalog ve iş birliğinin artırılmasının yanı sıra Avrupa Birliği değerlerinin ve standartlarının desteklenmesini amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu 2007'den bu yana Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında programı kapsamında toplam 14 milyon Euro bütçeli yedi teklif çağrısı açmıştır. Program kapsamında ayrıca, 1 milyon Euro bütçeli İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele konulu teklif çağrısını açmıştır.

Bu teklif çağrısı, farklı öncelikler barındıran üç Lot'tan oluşmaktadır:

Lot 1- İki toplumlu araştırma projeleri: Kıbrıs odaklı bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi yoluyla Kıbrıs toplumları arasındaki bilimsel etkileşimin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Lot 2 - İki toplumlu güven artırıcı projeler: Çevre, barış, uzlaşı ve güven artırma, insan hakları, kültür veya spor konularının öncelik taşıdığı alanlarda Kıbrıs toplumları arasındaki etkileşimi artırmayı hedeflemektedir.

Lot 3 - KTt'de sivil toplumun güçlendirilmesi: Çevre, insan hakları, medya okuryazarlığı, etik gazeteciliğin desteklenmesi, AB standartlarına uygun sağlam yönetim yapısının geliştirilmesi alanlarındaki projelerin yanı sıra Covid-19 pandemisinin sonuçlarını ele alan projelerle KTt'deki sivil toplumu destekleyecektir.  

Lot 1 için tahsis edilen bütçe 500.000 Euro'dur. Başvuru sahipleri, 30.000 Euro'dan 100.000 Euro'ya kadar Avrupa Birliği (AB) katkısı talep edebilecektir. Lot 2 için tahsis edilen bütçe 1 milyon Euro'dur ve Lot 3 için tahsis edilen bütçe de 1 milyon Euro'dur. Başvuru sahipleri, bu iki Lot için 50.000 Euro'dan 200.000 Euro'ya kadar Avrupa Birliği (AB) katkısı talep edebilecektir.

Bütün Lot'lardaki Avrupa Birliği katkısı, sunulacak proje teklifinde belirtilen toplam tutarın % 60 ila % 95'ini karşılayabilecektir. Başvuru sahibi ve/veya eş başvuru sahipleri maliyetlerin kalan kısmını birlikte finanse etmelidir.

Lot 1 ve Lot 2 kapsamında önerilecek projeler, biri Kıbrıs Türk toplumundan, diğeri Kıbrıs Rum toplumundan olmak üzere, en az iki başvuru sahibiyle uygulanmalıdır. Hibe Başvuru Rehberi'nin uygunluk kriterleri bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Kıbrıs dışında kayıtlı eş başvuru sahipleri proje tekliflerinde yer alabilecektir. (aşağıya bakınız). Lot 3 kapsamında sunulacak proje teklifleri yalnızca bir başvuru sahibi tarafından uygulanabilecek olup projelerde esas başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olması gerekmektedir. 

Bu teklif çağrısı kısıtlı bir çağrı olacağından başvuru sahiplerinin başlangıçta sadece kavram belgelerini sunmaları gerekecektir. Proje tekliflerinin (kavram belgelerinin) son teslim tarihi  19 Nisan 2022 günü Brüksel saati ile 15:00'tir (Kıbrıs saati ile 16:00'dır).

Hibe başvuru rehberi, teklif çağrısı belgeleri ve örnek şablonlar 173620 referans numarasıyla aşağıdaki adreste mevcuttur:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=173620

Yunanca ve Türkçe çevirinin de olacağı ilk bilgilendirme toplantısı 9 Mart 2022 günü çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme toplantısına kaydolmak için lütfen REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT-CS-VIIIatec [dot] europa [dot] eu adresine 7 Mart 2022 gününe kadar e-posta gönderiniz.

Sonraki bilgilendirme toplantıları ve eğitimler Mart 2022'de gerçekleştirilecektir.

Bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlere dair bilgilere www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi, http://www.tcceugrantsupport.eu/en/ ve www.facebook.com/ABhibedestek adreslerindeki sayfalardan ulaşılabilecektir.

helpdesk [dot] gstatniras [dot] com (helpdesk[dot]gst[at]niras[dot]com) adresine 31 Mart 2022 tarihine kadar e-posta göndererek yardım masası desteği talep edilebilecektir.

Bu girişim Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilmekte ve Avrupa Komisyonu tarafından uygulanmaktadır.

 

Detaylar

Yayın tarihi
3 Mart 2022
Yazar
Representation in Cyprus