Skip to main content
European Commission logo
Representation in Cyprus
Basın açıklaması9 Şubat 2022Representation in Cyprus

AB, Avrupa doğasına zarar verecek istilacı yabancı türlerin girişini önlemek için harekete geçiyor

Komisyon, istilacı yabancı türlerin önlenmesi ve yönetimini hızlandırmak için 15 Üye Devlete karşı yasal adımlar atıyor.

Biodiversity - Pelicans

Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Slovakya,  AB’nin en istilacı yabancı türleriyle ilgili çalışma yapmak için  1143/2014 sayılı Tüzük kapsamındaki eylem planlarını Temmuz 2019'a kadar oluşturmamış, uygulamamış ve Komisyona iletmemiştir. Bu istilacı türler, çevreye ve sağlığa o kadar büyük zararlar veriyorlar ki, tüm AB Üye Devletlerinde geçerli olan önlemlerin alınması gerekli oluyor.

Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya aleyhine açılan ihlal davaları, Birliği ilgilendiren istilacı yabancı türlere yönelik bir gözetim sisteminin kurulamamasıyla da ilgilidir; bu adım için son tarih Ocak 2018'di. Ayrıca, Komisyon Yunanistan ve Romanya'yı istilacı yabancı türlerin kasıtlı olarak Birliğe girmesini önlemek için gerekli resmi kontrolleri gerçekleştirmek için kapsamlı bir şekilde işleyen yapılar kurmaya çağırıyor.

Avrupa biyoçeşitliliğine verilen zararı önleme

İstilacı yabancı türler, Avrupa'da ve dünya çapında biyoçeşitlilik kaybının 5 ana nedeninden biridir. Bunlar normalde bulunmadıkları doğal bir ortama insan müdahalesi sonucu kazara veya kasıtlı olarak getirilen bitki ve hayvanlardır. Avrupa'daki yerli bitki ve hayvanlar için büyük bir tehdit oluşturuyorlar ve Avrupa ekonomisine yılda 12 milyar Euro'luk bir tahmini hasara neden oluyorlar.

İstilacı yabancı türlerin girişinin ve yayılmasının önlenmesi ve yönetimine ilişkin 1143/2014 sayılı Tüzük, Üye Devletlerin istilacı yabancı türlerin tanıtıldığı ve yayıldığı yolları belirlemesini ve yönetmesini gerektirir. İstilacı yabancı türlerin büyük bir kısmı kasıtsız olarak Birliğe üye ülkelere girmiştir. Bu nedenle, türlerin hacmine ve bu türlerin potansiyel etkisine ilişkin tahminler temelinde, kasıtsız giriş yollarının daha etkin bir şekilde önceliklendirilmesi ve yönetilmesi çok önemlidir. Bu tür yollara örnek olarak, balıkçılar yurtdışına seyahat ederken olta balıkçılığı veya diğer balıkçılık ekipmanları yoluyla veya uluslararası ticarette kullanılan kaplar yoluyla gemiler tarafından balast suyu ve tortularda kasıtsız olarak taşınan canlı organizmalar; ticareti yapılan bitkilerde veya kerestelerde fark edilmeyen zararlılar; ve diğerleri gösterilebilir. Yolların önceliklendirilmesinde sağlanan ilerlemeye rağmen, çoğu Üye Devlette uygulama hala geride kalmaktadır. Şimdiye kadar, yalnızca 12 Üye Devlet, istilacı yabancı türlerin en önemli giriş yollarına karşı müdahale etmek için eylem planlarını hazırlamış, kabul etmiş ve Komisyona iletmiştir.

1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren 1143/2014 sayılı Tüzük, 'Birlik endişesi' olarak kabul edilen türlere odaklanıyor. Bu, şu anda Avrupa düzeyinde risk oluşturan su sümbülü gibi bitkiler ve Asya eşekarısı veya rakun gibi hayvanlar ve benzeri 66 türü içeriyor. Üye Devletler, bu türlerin kasıtlı veya kasıtsız olarak AB'ye girişini önlemek için onları tespit etmek ve istilanın erken bir aşamasında hızlı eradikasyon önlemleri almak; veya türler zaten yaygın olarak yerleşikse, yok etmek, kontrol altına almak veya daha fazla yayılmasını önlemek gibi etkili önlemler almakla yükümlüdür.

Bu bağlamda, günümüzün ihlal prosedürlerinin konusu olan önleyici faaliyet, istilacı türlerin ortaya çıkmasını önlemek, yaygınlaştıktan sonra hasarı gidermek ve azaltmaktan çok daha etkili ve daha ucuz olduğundan, önemli bir yatırımdır.

Avrupa Yeşil Anlaşması ve 2030 için Avrupa Biyoçeşitlilik Stratejisi, AB'nin sağlıklı ekosistemleri daha iyi koruyarak ve restore ederek 2030 yılına kadar doğayı iyileştirme yoluna koymasının önemini vurguluyor.

Komisyon tarafından icra eylemi

Komisyon, gerektiğinde uygulama yetkilerini kullanarak mevcut yasaları gerektiği gibi uygulamak için Üye Devletlere sürekli destek sağlıyor. Bu, AB'de doğayı korumak için büyük önem taşıyor, böylece vatandaşların Birlik genelinde sağlanan hizmetlere güvenebilmelerini sağlıyor.

Komisyon, Haziran 2021'de 18 Üye Devlete bu konuyla ilgili resmi bildirim mektupları gönderdi. Yukarıda belirtilen 15 Üye Devletten alınan yanıtlar tatmin edici olmadığından, Komisyon gerekçeli görüşler yayınlamaya karar verdi. Söz konusu ülkelerin cevap vermek ve gerekli önlemleri almak için iki ayı bulunuyor, aksi takdirde davalar Adalet Divanına sevk edilebilecekler.

Sağlık, çevre ve ekonomi üzerindeki etkisi

Avrupa çevresinde en az 12.000 yabancı tür vardır ve bunların %10-15'i istilacıdır. İstilacı yabancı türler, örneğin yiyecek ve habitatlar gibi sınırlı kaynaklar için rekabet, kendi aralarında üreme veya hastalıkların yayılması gibi yollarla yerli türlerin yerel olarak yok olmasına neden olabilir. Tozlaşma, su düzenlemesi veya taşkın kontrolü gibi değerli hizmetler sunma yeteneklerini tehlikeye atarak tüm ekosistemlerin işleyişini değiştirebilirler. Örneğin, 2005 yılında tesadüfen Avrupa'ya giren Asya eşekarısı, yerli bal arılarını besler, yerel böcek biyoçeşitliliğini azaltır ve genel olarak tozlaşma hizmetlerini etkiler.

İstilacı yabancı türler genellikle önemli ekonomik etkilere sahiptir ve tarım, ormancılık ve balıkçılıktan elde edilen verimi düşürür. Örneğin, Karadeniz'e yanlışlıkla giren Amerikan petek jölesi, hamsi ve kefal uskumru da dahil olmak üzere en az 26 ticari Karadeniz balık stokunda keskin bir düşüşe neden olmuştu. İstilacı türler, su yollarını tıkayarak veya endüstriyel su borularını tıkayarak altyapıya zarar verebilir, ulaşımı engelleyebilir veya su kullanılabilirliğini azaltabilirler.

İstilacı yabancı türler ayrıca insan sağlığı için önemli bir sorun olabilir, ciddi alerjileri ve cilt problemlerini tetikleyebilir (örneğin, dev yaban otunun neden olduğu yanıklar) ve tehlikeli patojenler ve hastalıklar için vektörler olarak hareket edebilir (örneğin, rakunlar tarafından hayvanlara ve insanlara hastalık bulaşması).

Kısa Bilgi

2030 için Avrupa Biyoçeşitlilik Stratejisinde belirlenen sağlıklı ekosistemleri koruma ve eski haline getirme hedefinin bir parçası olarak Komisyon, önümüzdeki aylarda bağlayıcı hedefleri olan kapsamlı bir doğa restorasyon yasası önerecek. Ekonomik, sosyal, kültürel ve bölgesel gereksinimleri dikkate alarak, 1992'den beri AB'deki doğal yaşam alanlarının, yabani fauna ve floranın korunmasını sağlayan Habitatlar ve Kuşlar Direktifleri üzerine inşa edilecek. Yeni teklif, 2050 yılına kadar deniz ekosistemleri de dahil olmak üzere çeşitli ekosistemleri 2030 yılına kadar orta vadeli hedeflerle restore ederek çevreyi daha esnek hale getirmeyi hedefleyecek. Karbon yakalama ve depolama potansiyeli en yüksek olan özellikle bozulmuş ekosistemler hedefleneceğinden, bunun iklim üzerinde de olumlu bir etkisi olacak.

Daha Fazla Bilgi için

İhlal prosedürü

AB Çevre Kanununun Uygulanması: Faydalar ve Başarılar

AB çevre mevzuatının uygulanması yoluyla sağlanan faydaları değerlendirmek için çalışma

Çalışma: AB çevre yasasını uygulamamanın maliyetleri

 

Detaylar

Yayın tarihi
9 Şubat 2022
Yazar
Representation in Cyprus