Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması31 Ocak 2022Representation in Cyprus

AB Dijital COVID Sertifikası: Aşı sertifikaları için 270 günlük kabul süresi yarın başlıyor

1 Şubat'tan itibaren, AB içinde seyahat için kullanılan AB Dijital COVID aşı sertifikaları için 270 günlük standart kabul süresinde yeni kurallar uygulanmaya başlıyor.

EU Digital COVID Certificate - Use for travel, Greece

Komisyonun 21 Aralık 2021 tarihli Yetki Verdiği Kanunda belirtilen yeni kurallara uygun olarak, Üye Devletler, birincil aşılama serisinin tamamlanmasından itibaren 270 günlük (9 ay) bir süre için aşı sertifikalarını kabul etmeleri gerekiyor. Tek doz aşı için bu, ilk ve tek atıştan itibaren 270 gün anlamına gelir. İki doz aşı için, ikinci aşıdan itibaren 270 gün veya ulusal aşılama stratejisine uygun olarak, virüsten kurtulduktan sonraki ilk ve tek aşı anlamına gelir. Üye Devletler, Avrupa Birliği içinde seyahat amaçları için farklı bir kabul süresi sağlamaması gerekiyor. Standart kabul süresi, destekleyici doz sertifikaları için geçerli sayılmıyor.

Adaletten sorumlu Komisyon Üyesi Didier Reynders şunları söyledi: “Yarın itibariyle, sınır ötesi seyahat bağlamında kullanıldığında birincil seriler için aşı sertifikalarının ne kadar süreyle kabul edilmesi gerektiğine dair AB çapında bir kural olacak. Bu, aşının azalan korumasını yansıtıyor ve destekleyici aşı yaptırmanın öneminin altını çiziyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Avrupa İlaç Ajansı'ndaki uzmanlar tarafından desteklenen Komisyon, gelecekte bu kurala uyarlamaların gerekip gerekmediğini yakından izleyecek."

Bu kurallar sadece AB'de seyahat amacıyla kullanılan aşı sertifikaları için geçerlidir. Üye Devletler, AB Dijital COVID Sertifikasını yerel bağlamda kullanırken farklı kurallar uygulayabilir, ancak AB düzeyinde belirlenen kabul süresine uymaya davet ediliyor. Yarından itibaren, destekleyici atışların Sertifikada kodlanmasıyla ilgili yeni kuralların da uygulanması gerekiyor. Aralık ayında daha önce açıklığa kavuşturulduğu üzere, destekleyiciler şu şekilde kaydedilecek: 2 dozluk birincil aşılama serisini takiben bir destekleyici doz için 3/3; virüse yakalanıp iyileşmiş bir kişiye tek doz aşılama veya 2 doz aşının bir dozunu takiben rapel doz için 2/1. Destekleyicilerin tam aşı durumundan ayırt edilebildiğinden emin olmak için, bu açıklamadan önce farklı şekilde düzenlenen sertifikaların düzeltilmesi ve yeniden düzenlenmesi gerekiyor. AB Dijital COVID Sertifikası hakkında daha fazla bilgi ilgili web sitesinde bulunabilir.

Detaylar

Yayın tarihi
31 Ocak 2022
Yazar
Representation in Cyprus