Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması19 Ocak 2022Representation in Cyprus

AB Uyum politikası: Koronavirüs sağlık acil durumuyla mücadele için AB Dayanışma Fonundan 19 ülkeye yaklaşık 385,5 milyon Euro destek

Komisyon, koronavirüs sağlık acil durumuyla mücadele için AB Dayanışma Fonu (ABDF) yardımının 19 ülkeye toplam yaklaşık 385,5 milyon € tutarında ödeme yaptı.

 Coronavirus: 70% of the EU adult population fully vaccinated

Söz konusu fon, 2020 yılında EUSF avans ödemesi talep eden Üye Devletlere ödenen 132,7 milyon €'ya ek olarak sağlanacak. Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya ve İspanya; Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan’dan oluşan 17 Üye Devlet ve 3 aday ülke EUSF desteğini talep etmişti.

COVID-19 sağlık acil durumu bağlamında, ABDF'nin mali desteği tıbbi yardımı, aşıların satın alınmasını ve yönetimini, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi cihazları, sağlık bakım maliyetlerini, laboratuvar analizleri, nüfusa acil destek ve hastalığın yayılmasını önleme, izleme ve kontrol etme önlemleri, böylece halk sağlığının korunmasına sağlanacak.

Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira, şunları söyledi: “Avrupa Birliği, koronavirüs pandemisine karşı birlikte mücadele etti ve zor bir anda dayanışma sergiledi. ABDF, hem AB Üye Devletlerine hem de AB'ye katılma sürecinde olan ülkelere, ilk kez yaşanan böyle bir sağlık acil durumuyla başa çıkmaları için ülkelere yardım eli uzatarak bu dayanışmanın açık bir sembolü oldu.”

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olivér Várhelyi şunları ekledi: “Pandeminin başlangıcından bu yana Batı Balkanlar'daki ortaklarımızın yanındayız. Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'ın ABDF desteğinden yararlanabilmelerinden memnuniyet duyuyorum. Bu, AB'nin, mümkün olduğunda Üye Devletlerimiz için olanlarla aynı yardım mekanizmalarına erişimle, koronavirüsle mücadelede bölgeyi destekleme taahhüdünün bir başka göstergesidir."

ABDF desteği talep eden aday ülkelerden Arnavutluk ve Karadağ, 2021 sonunda mali destek alırken, Sırbistan için Delegasyon Anlaşmasının imzalanması devam ediyor ve ABDF mali yardımının kısa süre sonra ödenmesi bekleniyor.

Kısa Bilgi

AB'nin COVID-19 salgınına verdiği istisnai müdahalenin bir parçası olarak, AB Dayanışma Fonu'nun (ABDF) kapsamı, önemli halk sağlığı acil durumlarını da kapsayacak şekilde Mart 2020'de genişletildi.

Mart 2021'de Avrupa Komisyonu, COVID-19 büyük sağlık acil durumuyla mücadele etmek için 17 Üye Devlet ve 3 üye ülke için ABDF kapsamında yaklaşık 530 milyon Euro'luk genel bir mali destek paketi önerdi. 20 Mayıs 2021'de Konsey ve Avrupa Parlamentosu bu teklifi onayladı.

Katılımcı üç ülke, EUSF desteği için tam başvurularını Haziran 2020'de sundu. 2021 Yazında Komisyon, yararlanıcı ülkelere EUSF mali katkısını veren uygulama kararlarını kabul etti. EUSF Tüzüğü uyarınca AB ülkeleri mali desteği “ortak yönetim” kapsamında yönetirken, aday ülkelerin Komisyon ile bir Delegasyon Anlaşması imzalaması gerekiyor.

Daha Fazla Bilgi için

Koronavirüs salgınıyla mücadele için Avrupa Birliği Dayanışma Fonu desteği

Ülkeye göre ABDF koronavirüs sağlık acil ödemeleri

#ABDayanışma#ABDayanışmaFonu

 

Detaylar

Yayın tarihi
19 Ocak 2022
Yazar
Representation in Cyprus