Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması21 Haziran 2022Representation in Cyprus

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB YARDIM PROGRAMI Avrupa Birliği, Kıbrıs'ta Kültürel Miras Teknik Komitesi'ni 2,5 milyon Euro ek yardımla desteklemeye devam ediyor

Avrupa Birliği, Kıbrıs'ta Kültürel Miras Teknik Komitesi'ni 2,5 milyon Euro ek yardımla desteklemeye devam ediyor

UNDP in Cyprus

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme destek olmak amacıyla yardım sağlamaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu, Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne (KMTK) bu çabalar kapsamında destek sağlamayı amaçlayan yeni bir anlaşma imzaladı.

Avrupa Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında imzalanan delegasyon anlaşması ile 8. aşamasına giren proje kapsamında Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne 2022-2025 dönemindeki çalışmaları için 2,5 milyon Euro ilave katkı sağlanacaktır. Projenin yeni aşamasında bir dizi önlem güncellenerek kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve çevrimiçi ortama taşınması sağlanacaktır. Böylelikle Kıbrıs'ın sahip olduğu eşsiz mirasa erişimin en üst seviyeye çıkarılması ve görünürlüğünün artırılması sağlanacaktır.

Avrupa Komisyonu, Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıs'ın kültürel mirasının çeşitliliğinin korunması ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra kültürel mirasın barışın inşasında oynadığı rol konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarını desteklemektedir. Avrupa Birliği, Kıbrıs'ta kültürel mirasla ilgili çalışmalara bu yol gösterici ilkeler ışığında finansman desteği sağlamaktadır. AB, bu önemli desteği sürdürmekten gurur duymaktadır.

Avrupa Komisyonu, 2012'den bu yana, 24 milyon Euro'yu aşan toplam katkıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalışmalarına en büyük katkıyı yapmaktadır. Bu katkı, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ta güven artırma ve uzlaşı çabalarına olan güçlü bağlılığını göstermektedir. Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ile uzun süredir devam eden ortaklık çerçevesinde bugüne kadar ada genelinde 102 kültürel miras alanını restore etti, koruma altına aldı, yapısal veya yapısal olmayan küçük ölçekli çalışmalarla destekledi veya fiziksel olarak korudu.

Detaylar

Yayın tarihi
21 Haziran 2022
Yazar
Representation in Cyprus