Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi8 Şubat 2022Representation in Cyprus

Dijital egemenlik: Komisyon, yarı iletken eksikliklerini gidermek ve Avrupa'nın teknolojik liderliğini güçlendirmek için Çip Yasasını önerdi

Komisyon bugün, yarı iletken teknolojileri ve uygulamalarında AB'nin arz güvenliğini, esnekliğini ve teknolojik liderliğini sağlamak için kapsamlı bir dizi önlem öneriyor.

Digital sovereignty

Avrupa Çip Yasası, Avrupa'nın rekabet gücünü, dayanıklılığını destekleyecek ve hem dijital hem de yeşil geçişin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak.

Son zamanlarda küresel çapta yaşanan yarı iletken kıtlığı, otomobillerden sağlık cihazlarına kadar çok çeşitli sektörlerde fabrikaların kapanmasına neden oldu. Örneğin otomobil sektöründe, bazı Üye Devletlerde üretim 2021'de üçte bir oranında azaldı. Bu, yarı iletken değer zincirinin karmaşık bir jeopolitik bağlamda kilit rol üstlenen as sayıdaki aktörlere duyulan aşırı küresel bağımlılığı da daha belirgin hale getirdi. Ancak aynı zamanda tüm Avrupa endüstrisi ve toplumu için yarı iletkenlerin önemini de ortaya koydu.

AB Çip Yasası, Avrupa'nın güçlü yanlarını (dünya lideri araştırma ve teknoloji organizasyonları ve ağlarının yanı sıra bir dizi öncü ekipman üreticisi) geliştirecek ve olağanüstü zayıf yönleri ele alacak. Araştırmadan üretime ve esnek bir tedarik zincirine kadar gelişen bir yarı iletken sektörü ortaya çıkacak. Üye Devletler ve uluslararası ortaklarımızla birlikte, 43 milyar Euroluk kamu ve özel yatırımı harekete geçirecek ve gelecekte yaşanması muhtemel herhangi bir tedarik zinciri kesintisini önlemek, hazırlamak, öngörmek ve bunlara hızla yanıt vermek için önlemler belirleyecek. AB'nin 2030'da mevcut pazar payını ikiye katlayarak %20'ye çıkarma hedefine ulaşmasını sağlayacak.

Avrupa Çip Yasası, AB'nin bu alanda araştırma ve teknolojinin ötesinde gelişmiş çiplerin tasarımı, üretimi ve paketlenmesinde lider olmak, yarı iletken tedarikini güvence altına almak ve bağımlılıklarını azaltmak için gerekli araçlara, becerilere ve teknolojik yeteneklere sahip olmasını sağlayacak. Ana bileşenler şunlardır:

  • Avrupa için Çip Girişimi, Birlik, Üye Devletler ve mevcut Birlik programlarıyla ilişkili üçüncü ülkelerden ve özel sektörden gelen kaynakları, mevcut Anahtar Dijital Teknolojileri Ortak Girişimi’nin stratejik olarak yeniden yönlendirilmesinden kaynaklanan gelişmiş “Çip Ortak Girişimi” yoluyla bir havuzda toplayacak. Mevcut araştırma, geliştirme ve inovasyonu güçlendirmek, gelişmiş yarı iletken araçların, prototipleme için pilot hatların, yenilikçi gerçek hayat uygulamaları için yeni cihazların test edilmesi ve denenmesinin sağlanması, personelin eğitilmesi ve yarı iletken ekosistemi ve değer zinciri hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmeyi amaçlıyor.
  • Gelişmiş düğümlerde inovasyon, yenilikçi ve enerji verimli çiplerin gelişmesi için çok ihtiyaç duyulan, yatırımları ve gelişmiş üretim kapasitelerini geliştirerek arz güvenliğini sağlamak için yeni bir çerçeve. Ayrıca, bir Çip Fonu, yeni kurulan şirketlerin yeniliklerini olgunlaştırmalarına ve yatırımcıları çekmelerine yardımcı olmak için finansmana erişimi kolaylaştıracak. Ayrıca, ölçek büyütmeleri ve KOBİ'leri pazar genişlemelerini kolaylaştırmak için desteklemek için InvestEU kapsamında özel bir yarı iletken öz sermaye yatırım tesisi de içerecek.
  • Yarı iletkenlerin arzını izlemek, talebi tahmin etmek ve eksiklikleri tahmin etmek için Üye Devletler ve Komisyon arasında bir koordinasyon mekanizması.Birincil zayıflıkları ve darboğazları haritalamak için şirketlerden önemli istihbarat toplayarak yarı iletken değer zincirini izleyecek. Ortak kriz değerlendirmesini bir araya getirecek ve yeni bir acil durum araç kutusundan alınacak eylemleri koordine edecek. Ulusal ve AB araçlarından tam olarak yararlanarak birlikte hızlı ve kararlı bir şekilde tepki verecek.

Komisyon ayrıca Üye Devletlere konuyla ilgili bir Tavsiye öneriyor. Üye Devletler ve Komisyon arasındaki koordinasyon mekanizmasının hemen başlamasını sağlamak için hemen yürürlüğe giren bir araçtır. Bu, şu andan itibaren zamanında ve orantılı kriz müdahale önlemlerinin tartışılmasına ve karara bağlanmasına olanak sağlayacak.

Komisyon Üyeleri şunları söyledi:

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen şunları söyledi: “Avrupa Çip Yasası, Avrupa'nın tek pazarının küresel rekabet edebilirliği için oyunun kurallarını değiştirecek. Kısa vadede, tedarik zinciri kesintilerini öngörmemizi ve önlememizi sağlayarak gelecekteki krizlere karşı direncimizi artıracak. Ve orta vadede, Avrupa'nın bu stratejik dalda endüstriyel bir lider olmasına yardımcı olacak. Avrupa Çip Yasası ile yatırımları ve stratejiyi ortaya koyuyoruz. Ancak başarımızın anahtarı, Avrupa'daki yenilikçilerinde, dünya çapındaki araştırmacılarımızda, kıtamızı on yıllar boyunca zenginleştiren insanlar olduğunu belirtmek istiyorum.”

Dijital Çağa Uygun Bir Avrupa’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager şunları ekledi: “Yeşil ve dijital geçiş ve Avrupa endüstrisinin rekabet gücü için çipler gereklidir. Tedarik güvenliğini sağlamak için bir ülkeye veya bir şirkete güvenmemeliyiz. Avrupa'nın küresel değer zincirinde önemli bir aktör olarak daha güçlü olmasını sağlamak için araştırma, inovasyon, tasarım, üretim tesislerinde birlikte daha fazlasını yapmalıyız. Aynı zamanda uluslararası ortaklarımıza da fayda sağlayacaktır. Gelecekteki tedarik sorunlarından kaçınmak için onlarla birlikte çalışacağız.”

İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton şunları söyledi: “Çipler olmadan, dijital geçiş yok, yeşil geçiş yok, teknolojik liderlik yok. Tedarikin en gelişmiş çiplerde güvence altına alınması, ekonomik ve jeopolitik bir öncelik haline geldi. Hedeflerimiz yüksek: 2030 yılına kadar küresel pazar payımızı iki katına ve %20'ye çıkarmak ve Avrupa'daki en gelişmiş ve enerji verimli yarı iletkenleri üretmek. AB Çip Yasası ile araştırma mükemmelliğimizi güçlendireceğiz ve laboratuvardan üretime, laboratuvardan üretime geçmesine yardımcı olacağız. Halihazırda önemli özel yatırımları çeken önemli miktarda kamu finansmanını harekete geçiriyoruz. Ve tüm tedarik zincirini güvence altına almak ve mevcut çip arz sıkıntısında gördüğümüz gibi ekonomimize gelecek şokları önlemek için her şeyi yerine koyuyoruz. Geleceğin lider pazarlarına yatırım yaparak ve küresel tedarik zincirlerini yeniden dengeleyerek, Avrupa endüstrisinin rekabetçi kalmasına, kaliteli işler yaratmasına ve artan küresel talebi karşılamasına izin vereceğiz.”

Yenilik, Araştırma, Kültür ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel şunları ekledi: “Avrupa Çip Girişimi, Horizon Europe ile yakından bağlantılıdır ve gelecek nesil daha küçük ve daha enerji verimli çipleri geliştirmek için sürekli araştırma ve inovasyona ihtiyaş duyacak. Gelecekteki girişim, araştırmacılarımıza, yenilikçilerimize ve yeni başlayanlara, donanıma dayalı derin teknoloji çözümleri geliştirecek olan yeni inovasyon dalgasına liderlik etmeleri için harika bir fırsat sunacak. Avrupa'da cips geliştirme ve üretimi, önemli değer zincirlerindeki ekonomik aktörlerimize fayda sağlayacak ve inşaat, ulaşım, enerji ve dijital alanlarındaki iddialı hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak.”

Sonraki Adımlar

Üye Devletlerin, AB genelindeki yarı iletken değer zincirinin mevcut durumunu anlamak, potansiyel rahatsızlıkları tahmin etmek ve Yönetmelik kabul edilene kadar mevcut eksikliğin üstesinden gelmek için düzeltici önlemler almak için Tavsiye ile uyumlu olarak koordinasyon çabalarını derhal başlatmaları teşvik edilecek. Avrupa Parlamentosu ve Üye Devletlerin, olağan yasama prosedüründe Komisyonun bir Avrupa Çip Yasasına ilişkin önerilerini tartışması gerekecek. Kabul edildiği takdirde, Yönetmelik AB genelinde doğrudan geçerli olacak.

Kısa Bilgi

Çipler, önemli endüstriyel değer zincirleri için stratejik varlıklardır. Dijital dönüşümle birlikte, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş arabalar, bulut, IoT, bağlantı (5G/6G), uzay/savunma, bilgi işlem kapasiteleri ve süper bilgisayarlar gibi çip endüstrisi için yeni pazarlar ortaya çıkıyor. Yarı iletkenler aynı zamanda güçlü jeopolitik çıkarların merkezinde yer almakta, ülkelerin harekete geçme (askeri, ekonomik, endüstriyel olarak) ve dijitale yön verme kapasitesini koşullandırıyor.

2021 Birliğin Durumu konuşmasında, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın çip stratejisinin vizyonunu ve ortaklaşa üretim, teknoloji harikası bir Avrupa çip ekosistemi yaratma ve bunun yanı sıra AB'nin birinci sınıf araştırma, tasarım ve test kapasitelerini birbirine bağlanması belirlendi. Başkan ayrıca, Eindhoven merkezli, yarı iletkenler için küresel değer zincirinde Avrupa'nın en büyük oyuncularından biri olan ASML'yi ziyaret etti.

Temmuz 2021'de Avrupa Komisyonu, mikroçip üretimindeki mevcut boşlukları ve büyüklükleri ne olursa olsun şirketlerin ve kuruluşların gelişmesi için gereken teknoloji gelişmelerini belirlemek amacıyla İşlemciler ve Yarı İletkenler Üzerine Endüstriyel İttifakbaşlattı. İttifak, diğer paydaşlarla birlikte Avrupa Çip Girişimi için önemli bir danışmanlık rolü oynamanın ve stratejik bir yol haritası sağlamanın yanı sıra mevcut ve gelecekteki AB girişimleri arasında işbirliğini geliştirmeye yardımcı olacak.

Bugüne kadar 22 Üye Devlet, Aralık 2020'de imzalanan ortak bir bildiride, Avrupa'nın elektronik ve gömülü sistemler değer zincirini desteklemek ve öncü üretim kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışmayı taahhüt etti.

Yeni önlemler, Avrupa'nın 2030 yılına kadar küresel çip pazar payının %20'sine sahip olma şeklindeki 2030 Dijital On Yılı hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

Komisyon, Çip Yasası ile birlikte, mevcut ve gelecekteki çip ve gofret talebi hakkında ayrıntılı bilgi toplamak için hedeflenen bir paydaş anketi de yayınladı. Bu anketin sonuçları, çip sıkıntısının Avrupa endüstrisini nasıl

Daha Fazla Bilgi için

Avrupa Çip Yasası: Sorular ve Cevaplar

Avrupa Çip Yasası: Çevrimiçi Bilgi Sayfası

Avrupa Çip Yasası: Bilgi Formu

Avrupa Çip Yasası Bildirisi

Çip Yasası: Avrupa'nın yarı iletken ekosistemini güçlendirmek için bir önlemler çerçevesi oluşturan yönetmelik

Yarı iletken kıtlığı krizini ele almak için Ortak Birlik araç kutusu hakkında Üye Devletlere Komisyon Tavsiyesi ve yarı iletken ekosistemini izlemek için bir AB mekanizması

Hedeflenen paydaş anketi

 

Detaylar

Yayın tarihi
8 Şubat 2022
Yazar
Representation in Cyprus