Skip to main content
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması3 Şubat 2022Representation in Cyprus2 min read

Yaratıcı Avrupa: Komisyon, görsel-işitsel sektörü desteklemek için ilk teklif çağrılarını başlattı

Komisyon, bu yıl toplam 226 milyon Euro'luk AB fonu sağlayan bir program olan Yaratıcı Avrupa MEDYA 2022 çerçevesinde açılan ilk üç teklif çağrısı yayınladı.

Participation of the Members of the College in the plenary session of the European Parliament

Görsel-işitsel endüstrinin toparlanmasını desteklemeyi ve hem Avrupa'da hem de dünya çapında rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazla çağrı yayınlanacak.

İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, şunları söyledi: "2022'de, COVID-19 krizinden ağır şekilde etkilenen Avrupa'nın kültürel ve yaratıcı sektörlerine desteğimizi yoğunlaştıracağız. Bugün, hem toparlanma sürecinde hem de diğer süreçlerde bu önemli sektörün yanında yer almak için çeşitli  finansman fırsatından ilkini duyuruyoruz. Yaratıcı Avrupa, dijital teknolojilerle inovasyona ve üst düzey TV dizilerinden sanal gerçekliğe kadar yeni içerik türlerine yatırım yapacak.”

MEDYA çatısı altında 41 milyon Euro'yu temsil eden bu ilk çağrılara ek olarak, bugün programın sektörler arası kolunda, AB fonlarında 2,4 milyon Euro'yu temsil eden medya okuryazarlığına odaklanan bir çağrı da yayınlandı. Yaratıcı Avrupa Programının üç kolundaki diğer çağrılar, Komisyonun Finansman ve İhale fırsatları Portalında yayınlanacak.

2022 Yaratıcı Avrupa'nın bütçesi, 2021'e kıyasla yaklaşık %30'luk bir artışla 385,6 milyon Euro'dur.

Kısa Bilgi

2021'den bu yana Yaratıcı Avrupa programı üç bölümden oluşuyor: MEDYA dizisi görsel-işitsel sektöre destek sağlıyor, Kültür dizisi kültürel ve yaratıcı sektörlerin diğer tüm alanlarını kapsıyor ve Sektörler arası bölüm, sektörler arası işbirliği ve haber medyası sektörü için fırsatlar sağlar. Yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve 2021-2027 kapsamında bu programa benzeri görülmemiş 2,2 milyar Avro tahsis edildi ve böylece AB düzeyinde kültürel ve yaratıcı sektörü desteklemeye ayrılmış en büyük finansman programı haline geldi.

Yaratıcı Avrupa programı, Aralık 2020'de kabul edilen Avrupa Demokrasi Eylem Planı ve Medya ve Görsel-İşitsel Eylem Planı ile tamamen uyumludur. Program, Avrupa Demokrasi Eylem Planı'nda ilan edildiği gibi medya özgürlüğünü, çoğulculuğu ve medya okuryazarlığını destekliyor ve Medya ve Görsel-İşitsel Eylem Planı'nın medya ve görsel-işitsel sektörlerin toparlanmasını ve dönüşümünü destekleme çabalarını ileriye taşıyor.

Programla ilgili sorular, yardım ve diğer ülkelerdeki kuruluşlarla işbirliğine yönelik yardımlar için, katılan her ülkede Yaratıcı Avrupa Masaları bulunuyor.

Daha Fazla Bilgi için

Yaratıcı Avrupa programı

Yaratıcı Avrupa 2022 çalışma programı

Avrupa Demokrasi Eylem Planı

Medya ve Görsel-İşitsel Eylem Planı

Yaratıcı Avrupa MEDYA

Yaratıcı Avrupa Çapraz sektörel şerit

Yaratıcı Avrupa Kültürü dizisi

Sorular ve yardım: Yaratıcı Avrupa Masaları

Detaylar

Yayın tarihi
3 Şubat 2022
Yazar
Representation in Cyprus