Skip to main content
European Commission logo
Representation in Cyprus
Basın açıklaması14 Temmuz 2022Representation in Cyprus

Komisyon, Avrupa'da başarılı bir dijital dönüşüm sağlayan Dijital Onyıl politika programı üzerindeki siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Komisyon, 2030 Politika Programı: Dijital On Yıla Giden Yol konusunda Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından varılan siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor.

Press conference by Margrethe Vestager, Executive Vice-President of the European Commission, on an important Project of Common European Interest in the hydrogen technology value chain

Program, önceki bağlantının mevcut çevirileri için 2030 Dijital PusulaSearch for available translations of the preceding linkEN••• belirtilen Avrupa'nın dijital dönüşümü için ortak amaç ve hedeflere ulaşmak için bir izleme ve işbirliği mekanizması kurar. Bu, bağlantı, işletmelerin dijitalleştirilmesi ve çevrimiçi kamu hizmetlerinin yanı sıra genel hedeflere ulaşmada AB'nin Dijital haklarına ve ilkelerine saygı dahil olmak üzere beceri ve altyapı alanıyla ilgilidir.

Dijital Çağa Uygun Bir Avrupa’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager şunları söyledi: “Dijital On Yıl, dijital teknolojinin insanlar ve işletmeler için çalışmasını sağlamakla ilgilidir. Herkesin dijital topluma katılma becerilerine sahip olmasını sağlamakla ilgilidir. Güçlendirilmek ile ilgilidir. İşletmeleri güçlendirmekle ilgilidir. Bizi birbirimize bağlayan altyapı ile ilgili güçlendirmek. Devlet hizmetlerini vatandaşlara daha yakın hale getirmekle ilgilidir. Avrupa'nın dijital dönüşümü herkese fırsatlar sunacak.”

İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton şunları söyledi: “Dijital Onyıl politika programı, Avrupa için daha yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe giden yoldur. Özellikle çok ülkeli projeler kurarak ve uygulayarak dijital dönüşümün potansiyellerini ortaya çıkarmak, rekabetçi ve egemen bir Avrupa'nın yolunu açacak. Avrupa'nın gelişen ve birbirine bağlı bir dünyada zorluklara hazır olduğundan emin olmak için Dijital On Yıla Giden Yola hızla başlamalıyız."

Dijital On Yıla Giden Yol

İlerlemeyi etkin bir şekilde izlemek için Komisyon, Üye Devletlerle birlikte her bir hedef için öngörülen AB düzeyinde yörüngeler geliştirecek. Buna karşılık Üye Devletler, planlanan düzenleyici önlemler ve yatırımlar da dahil olmak üzere amaç ve hedeflere ulaşmak için kendi ulusal öngörülen yörüngelerini ve eylemlerini ana hatlarıyla belirten ulusal stratejik yol haritaları önerecekler.

İlerleme, gelişmiş bir Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi'ne (DESI) Dijital Ekonomi ve Topşum Endeksi’ne (DESI) dayalı temel performans göstergeleri (KPI'ler) ile ölçülecek ve “Durum” konulu bir yıllık raporda geliştirilen yörüngelere göre değerlendirilecek ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyine sunulacak. Dijital On Yıl” Dijital dönüşüme kapsamlı bir genel bakış ve analiz sağlamak için raporu, Dijital Onyılın hedefleri, amaçları, hakları ve ilkeleri ile ilgili olarak kaydedilen ilerlemeyi de gözden geçirecek.

Üye Devletler ve Komisyon, ilerlemenin yetersiz olduğu ve ulusal programdan sürekli sapmaların olduğu alanlara karşı mücadele etmek için işbirliği yapacak. Komisyon ve Üye Devletler, herhangi bir noktada,  2030 dijital hedeflerini karşılamak için ortak taahhütler üstlenebilecek çok ülkeli projeler oluşturabilecek.

Komisyon, teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin envanterini çıkarmak için 2026 yılına kadar hedefleri gözden geçirecek.

Çok ülkeli projeler

Büyük ölçekli projeler, dijital hedeflere ulaşmak ve 2030 yılına kadar dijital dönüşümü sağlamak için kritik öneme sahiptir. Çok ülkeli projeler aracılığıyla Üye Devletler, kendi başlarına teslim etmekte zorlanabilecekleri dijital kapasiteler oluşturmak için kaynakları bir araya getirebilir ve yakın işbirliği yapabilir.

Komisyon, örneğin ortak veri altyapısı, 5G koridorlarının dağıtımı, bağlantılı kamu yönetimi, yüksek performanslı bilgi işlem, Avrupa Blok Zinciri Hizmetleri Altyapısı ve düşük güçlü işlemciler dahil olmak üzere çok ülkeli projeler için yatırım yapılacak alanların bir ilk listesini belirledi. Komisyon, çok ülkeli projeleri tanımlama ve geliştirme konusunda Üye Devletlere rehberlik etmeye hazırdır ve işbirliği döngüsü sırasında bazı önerilerde bulunabilir.

Politika programı, yeni bir yasal araç olan Avrupa Dijital Altyapı Konsorsiyumu'nu (EDIC) yaratır. EDIC, çok ülkeli projelerin uygulanmasına yardımcı olacak ve Üye Devletlerin dijital altyapılara yatırım yaptıklarında çabalara katılmasını kolaylaştıracak.

 

Sonraki adımlar

Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından varılan siyasi anlaşma, şimdi iki eş yasa koyucunun resmi onayına tabidir. Onaylandıktan sonra Dijital Onyıl politika programı yürürlüğe girecek.

Politika programının yürürlüğe girmesinin ardından ilk adım olarak Komisyon, Üye Devletlerle birlikte, “Dijital On Yılın Durumu”na ilişkin ilk yıllık raporun hazırlanmasında, muhtemelen Haziran 2023'te, 2030 dijital hedeflere yönelik ilerlemeyi ölçmek için KPI'lar geliştirecek. TPG'ler bir uygulama kanununda yer alacak. Dokuz ay içinde Üye Devletler, işbirliği döngüsünü başlatacak olan ilk ulusal stratejik yol haritalarını sunacak.

Kısa Bilgi

Komisyon 2030 Dijital Pusulasını ilk olarak Mart 2021'de dijital beceriler, altyapılar, işletmeler ve kamu hizmetleri alanlarındaki hedeflerle birlikte sundu.

Eylül 2021'de Başkan von der Leyen, Birliğin Durumu konuşmasında, 2030 yılına kadar Avrupa'nın dijital dönüşümü için Dijital Onyıla Giden Yol önerisini sundu. Teklif, dijital hedefleri daha geniş bir hedefler dizisi içinde resmileştirdi ve hedeflere ulaşmak için stratejik bir çerçeve sundu.

Komisyon ayrıca dijital dönüşüm için Dijital haklar ve ilkeler hakkında bir Biildiri yayınladı. Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyonun ortak deklarasyonu, herkesin güvenli, emniyetli ve kapsayıcı olan dijital ortama katılmasını sağlamayı planlıyor. Bildiri şu anda Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon tarafından tartışılıyor.

 

Daha Fazla Bilgi İçin

Sorular ve Cevaplar - Politika Programı: Dijital On Yıla Giden Yol

Genel bilgi sayfası - Dijital On Yıl Politikası programı

Bilgi Formu – Dijital On Yıla Giden Yol

Bilgi Formu – Dijital Haklar ve İlkeler

Futurium’da Dijital Onyıl Topluluğu

 

.

Detaylar

Yayın tarihi
14 Temmuz 2022
Yazar
Representation in Cyprus