Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması13 Ocak 2022Representation in Cyprus

Komisyon, gençlerin yüksek kaliteli ve kapsayıcı gönüllü çalışmalara katılımı için eylemi hızlandırıyor

Coronavirus: Solidarity initiatives - Thessaloniki, Greece

2022 Avrupa Gençlik Yılı kapsamındaki ilk somut girişimlerden biri olarak Komisyon bugün, Avrupa Dayanışma Birliği veya ulusal düzeydeki diğer programlar kapsamında ulusötesi genç gönüllülüğünü kolaylaştırmak için genç gönüllülüğüne ilişkin Konsey Tavsiyesi yayınladı.

Tavsiye, gençlerin beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesi için gönüllülüğün temel katkısını ve toplumsal sorunların olumlu bir şekilde üstesinden gelmedeki rolünü kabul ederek, ulusötesi gençlik gönüllülüğünün kapsayıcılık, kalite, tanınma ve sürdürülebilirlik boyutlarını artırmayı amaçlıyor. Gönüllü hareketliliğin diğer sorunlarını da ele alan teklif, COVID-19 salgını sırasında ve 2022'de 5. yıldönümünü kutlayacak olan Avrupa Dayanışma Birlikleri'nin uygulanmasında öğrenilen dersleri ele alıyor.

Avrupa Yaşam Tarzımızın Teşvikinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas şunları söyledi: “2017'den bu yana on binlerce genç Avrupalı, Avrupa Dayanışma Birliği'nin gönüllülük ve dayanışma projelerinde yer alarak fark yarattı. Bugün yapılan tavsiyesiyle, daha fazla gencin dayanışma ve umudu Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayabilmesi için gençlerde gönüllülüğün artmasını destekliyor ve kolaylaştırıyoruz."

Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel şunları söyledi: "Gönüllülük, daha iyi ve daha kapsayıcı bir Avrupa inşa etmeye istekli gençler arasında giderek daha popüler hale geliyor. Bu yeni girişim, gönüllülüklerinin kalitesini iyileştirmeyi ve sınır ötesi hareketliliğin önündeki kalan engelleri kaldırmayı amaçlıyor. Avrupa Gençlik Yılı 2022'de gençler için dayanışma fırsatlarının güçlendirilmesine katkıda bulunacak."

Komisyonun gençlerin gönüllülük esasına göre çalışmalarına ilişkin önerisi, Üye Devletleri aşağıdakileri yapmaya davet ediyor:

  • İmkanları kısıtlı olanlar da dahil olmak üzere, ulusötesi gönüllülük faaliyetlerine erişimin tüm genç insanlar için gerçekçi bir fırsat olmasını sağlamak;
  • Ulusötesi gönüllülük faaliyetlerine katılanların sağlığı, güvenliği ve güvenliği için yeterli ve net bir yasal ve uygulama çerçevesinin geliştirilmesine katkıda bulunan önlemleri göz önünde bulundurmak;
  • Ulusal gönüllülük faaliyetleri organizatörleri ile yüksek düzeyde kaliteyi teşvik etmek;
  • Gönüllülerin hakları hakkında bilgi sağlamak ve farkındalık yaratmak;
  • Bilgilendirme, rehberlik ve sosyal yardım faaliyetleri yoluyla ulusötesi gönüllülük faaliyetlerinin faydaları konusunda farkındalığı artırmak;
  • Ulusötesi gönüllülük fırsatları sağlayan organizatörler arasında ulusal ve AB düzeyinde işbirliğini teşvik etmek;
  • İklim ve çevre ile ilgili zorluklarla mücadeleye anlamlı katkı sağlayan gönüllülük faaliyetlerini desteklemek;
  • Dijital ve nesiller arası gönüllülük gibi gönüllülüğün yeni eğilimlerini ve alternatif boyut ve biçimlerini keşfetmek.

Komisyon, AB Gençlik Stratejisinin ve Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Gücü gibi AB gençlik programlarının işbirliği mekanizmaları ve araçları aracılığıyla Tavsiye Kararının uygulanmasını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Komisyon ayrıca, dijital ve nesiller arası gönüllülükte en iyi uygulamaları geliştirerek ve Avrupa Gençlik Portalı aracılığıyla gönüllülük fırsatlarını teşvik ederek ve bilgilendirerek Üye Devletler ve ilgili ortaklar arasında karşılıklı öğrenmeyi ve alışverişi kolaylaştırmayı taahhüt etti. Ayrıca, yaygın ve enformel eğitimin (Europass, Youthpass) öğrenme çıktıları için mevcut AB doğrulama araçlarını daha da geliştirecek ve teşvik edecek ve gönüllülüğün uzun vadeli etkisine ilişkin araştırma ve veri toplamayı destekleyecek.

Sonraki Adımlar

Komisyon, Üye Devletleri, uluslararası gençlik gönüllülüğü ve dayanışma eylemlerine ilişkin bugün yapılan öneriyi hızla kabul etmeye çağırıyor. AB Gençlik Stratejisinin uygulanması ve Avrupa Eğitim Alanı ve diğer alanlara yönelik eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğine yönelik stratejik çerçeve bağlamında Tavsiyenin kullanımı hakkında rapor vermeyi taahhüt ediyor.

Kısa Bilgi

Komisyonun önerisi, bir çalışma, bir uzman grubu raporu ve bir değerlendirme de dahil olmak üzere, konularla ilgili çalışmaları baz alıyor. Öneriden önce bir halk istişare toplantısı ve bir Komisyon yol haritası çalışması yapıldı. Önerinin, 2008'den bu yana tüm gelişmeleri dikkate almak için genç gönüllülerin hareketliliğine ilişkin 2008 Konsey tavsiyesinin yerini alaması hedefleniyor.

Gönüllülük Avrupa gençliği için önemli bir faaliyettir: 2019'da gençlerin %34'ü son 12 ay içinde organize gönüllülük faaliyetlerinde yer aldıklarını belirttiler. Bu rakam, 2011'de %24 olarak ortaya çıkmıştı ve o yıldan beri sürekli olarak artış göstermeye devam ediyor.

Genç AB vatandaşları, Avrupa Dayanışma Birlikleri programı aracılığıyla veya sınır ötesi gönüllülük faaliyetlerini destekleyen ulusal veya bölgesel planların bir parçası olarak (İtalya, Yunanistan, İsveç, Avusturya, Slovenya, Fransa, Slovak Cumhuriyeti, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Malta ve İspanya'da) kendi ülkesi dışında başka bir ülkede gönüllü çalışmalara katılabilir. Avrupa Dayanışma Birlikleri programının 2021-2027 için toplam bütçesi 1 milyar Euro'dur ve 2022'de 138 milyon Euro’lık bir bütçeye sahiptir.

Daha Fazla Bilgi için

Gençlerin gönüllülüğüne ilişkin Komisyonun Konsey Tavsiyesi

Avrupa Gençlik Portalı

 

Detaylar

Yayın tarihi
13 Ocak 2022
Yazar
Representation in Cyprus