Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması29 Ekim 2021

Orman yangınlarıyla ilgili komisyon raporu: iklim değişikliği her yıl daha belirgin hale geliyor

Bugün, Komisyonun Ortak Araştırma Merkezi (JRC), 2020'yi kapsayan Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki Orman Yangınlarına İlişkin Yıllık Raporunun 21. baskısını sundu.

Forest fires in Greece

Bugüne kadar yaşanan en kötü yıl olan 2019’dan sonra 2020 yılı, yangınların Avrupa'da geniş doğal arazileri yaktığı bir başka yıl oldu. AB ülkelerinde artan bir şekilde yangına karşı hazırlıklı olma düzeyine rağmen, 2020'de AB'de yaklaşık 340.000 hektar (ha) yandı - bu, Lüksemburg'dan %30 daha büyük bir alan anlamına geliyor.

2021 yangın sezonu olarak daha da kötü oldu. Bu raporun yayınlanmasıyla birlikte, yaklaşık 0,5 milyon hektarlık alan alevler içinde kaldı ve bunların %61'i, iyileşmesi yıllar alacak ormanlardan oluşuyor. Avrupa'da yanan bölgelerin yaklaşık %25'i, AB biyolojik çeşitlilik rezervuarları olan 'Natura 2000' alanları içindeydi. AB, bu yangın mevsiminde ülkelere yardım etme kapasitesini bu yıl güçlendirdi ve bu yaz Akdeniz bölgesini vuran büyük yangınlar için halihazırda yoğun bir şekilde kullanıldı.

İklim değişikliği de her yıl daha da belirginleşiyor. Açıkça gözlemlenebilir bir artış eğilimi, daha yüksek düzeyde yangın tehlikesi, daha uzun yangın mevsimleri ve geleneksel yangınla mücadele araçlarının çok az güce sahip olduğu yoğun ve hızlı yayılan “mega yangınları” gösteriyor. Bu yıl, yangın mevsiminin geleneksel başlangıcına işaret eden Haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 130.000 hektarlık alan zaten yanmıştı. Yangınlar artık yalnızca güney eyaletlerini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda orta ve kuzey Avrupa için de büyüyen bir tehdit oluşturuyor. AB'deki 10 yangından dokuzundan fazlası insan eylemlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle, afetlerin önlenmesinde yangın riskleri konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve eğitim kampanyaları büyük önem taşıyor.

Raporun temel bulguları

  • Orman yangınlarıyla ilgili 2020 raporu, ulusal raporlamaya göre Romanya'nın en çok etkilenen ülke olduğunu ve onu Portekiz, İspanya ve İtalya'nın izlediğini gösteriyor;
  • Orman yangınları, Avrupa'nın Natura 2000 korunan alanlarını büyük ölçüde etkiledi: 136.331 hektar olarak hesaplanıyor ve 2020'de toplam yanmış alanın yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Bu da 2019'da yanan alandan biraz daha az, ancak son 9 yılın ortalamasının üzerindedir;
  • 2019'da olduğu gibi, ne yazık ki Romanya, yanan alanların neredeyse yarısını çoğunlukla Delta Tuna Doğa Koruma Alanı'ndaki Natura 2000 alanları oluşturdu;
  • 2020'de 30 hektarın üzerindeki yangınlar 20 AB Üye Devletini etkileyerek toplamda 339.489 hektarı yaktı, bu 2019'da kaydedilen miktarın biraz üzerindedir;
  • Ayrıca, 2020 yangın sezonunda 2019'da yaşanan yangınlarda kaybedilenden daha fazla insan hayatını kaybetti: İspanya'dan gelen ulusal raporlar, dördü itfaiyeci olmak üzere altı  nedensellik kaydetti;;
  • 2020 yılında, orman yangınlarının detaylı haritalanması için Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti hızlı haritalaması, 2021 yılında şimdiye kadarki aktivasyonlardan daha az olan 17 kez etkinleştirildi;
  • AB Sivil Koruma Mekanizması, 2019'da rescEU aracılığıyla bir yangın söndürme uçağı filosu ile yenilenerek, bu yangın sezonunda ülkelere yardım etme kapasitesi güçlendirildi.

2020'deki orman yangını sezonu, yılın ilk yarısında çok sayıda orman yangını ile karakterize edildi. Kışın Tuna deltasında ve Pireneler'de ve ilkbaharda özellikle Balkan bölgesinde yangınlar çıktı. Yaz ve sonbahar aylarında, en çok etkilenenler, 2020 için AB'deki en büyük yangın olaylarını kaydeden Akdeniz ülkeleri, özellikle İspanya ve Portekiz oldu. Yılın en büyük orman yangınları AB dışında, Ukrayna'da Çernobil gömülü nükleer reaktörün yakınında meydana geldi.

Komisyon Üyeleri şunları söyledi:

Ortak Araştırma Merkezi'nden sorumlu İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlik’ten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel şunları söyledi: “İklim değişikliği, dünya genelinde yaşanan orman yangınlarının riskini ve büyüklüğünü artırıyor. 2016 yılından bu yana küresel çapta meydana gelen eşi benzeri olmayan yangınlar, daha önce hiç yaşanmamış bir davranış ve yoğunluk gösteriyor. Son on yılda AB'de ormanlarımızın büyüdüğünü gördük ve dünyamızı iyileştirmek için onları her zamankinden daha fazla korumamız gerekiyor. JRC ve Avrupa Komisyonu, bu büyük yangınları önlemek, ormanlarımızı korumak, biyolojik çeşitliliği korumak ve hepsinden önemlisi AB ve ötesindeki yaşamları korumak için bilimi, teknolojileri, politikaları ve işbirliğini seferber ediyor.”

Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarčič şunları söyledi: “Orman yangınları tüm Avrupa ve dünyanın diğer bölgeleri için önemli bir afet riski oluşturuyor. Son on yılda, AB'nin Sivil Koruma Mekanizması kırktan fazla büyük ölçekli orman yangını acil durumuna müdahale etti. İklim değişikliği aynı zamanda orman yangını mevsimini birkaç ay uzatıyor ve Avrupa toplulukları için ileride daha fazla orman yangını acil durum olasılığını artırıyor. AB çapında orman yangınlarına müdahalemizi güçlendirmek, önlemeye, hazırlanmaya ve müdahale etmeye yardımcı olmak için tüm çabalarımızı hızlandırmaya kararlıyız.”

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Virginijus Sinkevičius şunları söyledi: “İklim değişikliği yangın mevsiminin uzunluğu ve şiddetini etkiliyor, daha fazla yaşamı tehlikeye atıyor ve doğaya zarar veriyor. Bugünkü rapor, geçen yılın ne kadar yıkıcı olduğunu ve bu yılın verilerinin gösterdiği gibi gösteriyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa'daki ormanların dayanıklılığını artırmak için yeni bir AB Orman Stratejisi kabul etti. Biyoçeşitliliği ve insanları koruyacak şekilde yönetilen sağlıklı ve dayanıklı ormanlar ve arazi, orman yangınlarının etkisini azaltmak için çok önemlidir. Bu nedenle, karada orman yangınlarını önlemeyi bir norm haline getirmek için ortaklar ve ulusal yetkililerle birlikte çalışıyoruz.”

Kısa Bilgi

Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sisteminin (AOYBS) geliştirilmesi ve işletilmesi yoluyla Avrupa'da ve küresel olarak orman yangını afet riskinin azaltılmasına önemli bir katkı sağlıyor. AB Copernicus programı ve Orman Yangınları Uzman Grubu (OYUG) kapsamında EFFIS, Avrupa'daki yangın durumunun uydulardan sürekli izlenmesini sağlıyor. Avrupa düzeyinde önleme, yangınla mücadele, restorasyon ve yangın yönetimi konularında iyi uygulamaların değiş tokuşu için ülkelere bir platform sağlıyor. AOYBS, 2020'de 178 ülkeden yaklaşık 300.000 kullanıcıyla devlet kurumları ve vatandaşlar tarafından kullanıldı. AOYBS, izlemeyi tüm dünyaya yayan Küresel Orman Yangını Bilgi Sistemi (KOYBS) ile de tamamlanıyor.

JRC'nin Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki Orman Yangınları raporları, orman yangınlarıyla ilgili duruma ilişkin çok kapsamlı bir genel bakış sunuyor. 2020 baskısı, kapsam dahilindeki bölgelerdeki 33 ülkeden ulusal yangın yönetimi faaliyetlerini ve bu dönemde yangın kampanyaları sırasında hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen eylemleri açıklayan raporları içeriyor.

AB, orman yangınlarını önlemek, ormanları korumak, biyolojik çeşitliliği kurtarmak ve hayat kurtarmak için aktif olarak çalışıyor. Bu yılın Mart ayında Komisyon, orman yangınlarının önlenmesi, yangınların yayılmasını ve yoğunluğunu azaltmak için orman ve bitki örtüsü yönetimi ve etkili müdahaleler için yeni kılavuzlar yayınladı. Avrupa Yeşil Anlaşması'nın amiral gemisi girişiminin bir parçası olan 2030 için AB biyoçeşitlilik stratejisini temel alan Komisyon, orman yangınlarının önlenmesine yönelik eylemleri hızlandıran ve daha iyi iklim direncini destekleyen 2030 için yeni AB Orman Stratejisi önerdi.

Daha Fazla Bilgi içinR

Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki Orman Yangınlarını Rapor 2020

Orman yangınları

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (AOYBS)

Küresel Orman Yangını Bilgi Sistemi (KOYBS)

AB Copernicus programı

 

Detaylar

Yayın tarihi
29 Ekim 2021