Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi23 Mart 2022Representation in Cyprus

Komisyon, küresel gıda güvenliği ve AB çiftçilerini ve tüketicilerini desteklemek için harekete geçiyor

Smart farming - Ferme du Plein Air

Avrupa Komisyonu bugün, küresel gıda güvenliğini artırmak ve artan gıda fiyatları ve enerji ve gübre gibi girdi maliyetleri ışığında AB'deki çiftçileri ve tüketicileri desteklemek için kısa ve orta vadeli eylem planı sundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle daha da hızlanan küresel emtia fiyatlarındaki artışÇiftlikten Tabağa stratejisine paralel olarak, AB tarım ve gıda tedarik zincirlerinin daha dayanıklı ve sürdürülebilir olması gerektiğini bir kez daha vurguluyor.

Komisyon, net gıda ihracatçısı ve en büyük tarımsal gıda üreticisi olarak AB'nin, özellikle tahıl ithalatına ihtiyaç duyan Ukrayna, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ve ayni zamanda Asya, Sahra Altı Afrika bölgesindeki küresel gıda güvenliğine katkıda bulunulmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya kararlıdır. AB, gıda ve gıda sistemleri çerçevesinde yapılan insani ve kalkınma yardımlarının başlıca sağlayıcıları arasındadır.

Kıta birçok tarımsal ürün için büyük ölçüde kendi kendine yeterli olduğundan, AB’degıda mevcudiyeti şu anda bir tehlike arz etmiyor. Ancak tarım sektörümüz, örneğin yem proteini gibi belirli ürünlerin net ithalatçısıdır. Gübreler ve fosil enerji gibi yüksek girdi maliyetleriyle birlikte bu güvenlik açığı, çiftçiler için üretim zorluklarına ve gıda fiyatlarını artırma risklerine neden oluyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis şunlarısöyledi:“Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş, küresel gıda güvenliği dahil olmak üzere çok sayıda sorun yarattı. Gıda söz konusu olduğundan, şimdi Avrupa dayanışmasını gösterme zamanıdır: Ukrayna'ya, halkına ve çiftçilerine ve ayrıca dünya çapında artan fiyatlar ve potansiyel kıtlıklarla karşı karşıya kalan kırılgan konumdaki gıda ithal eden ülkelere yardım etme zamanıdır. Başta gıda olmak üzere temel mal ve hizmetlere erişimlerini güvence altına alarak Ukraynalıların acılarını hafifletmek için insani yardım sağlamaya devam edeceğiz. Aynı zamanda, gıda fiyatlarını kontrol altında tutmak için herhangi bir ihracat kısıtlamasından kaçınmamız gerekiyor. AB'nin kendisi bir gıda güvenliği riskiyle karşı karşıya olmasa da, gıda satın alınabilirliği sorunlarını ele almalı ve gelecekteki krizlerle başa çıkmak için tarım ve gıda tedarik zincirlerimizi daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek için adımlar atmalıyız."

Tarımdan sorımlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski şunları söyledi: “Ukrayna'nın Rus saldırganlığı karşısında tek başına kalmasına izin vermeyeceğiz. Birinci önceliğimiz, Ukraynalıların yeterli yiyecek, yakıt ve suya sahip olduğundan emin olmaktır. Ayrıca kendileri ve dünya için çok ihtiyaç duyulan tahıl ve yağlı tohumların ekilip yetiştirilmesine devam etmelerine yardımcı olacağız ve ihracatlarını kolaylaştıracağız. AB tarımda süper güçtür ve çiftçilerimizin küresel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için Komisyonun tam desteğine sahip olmalarını sağlayacağız. Bunu, gıda tedarik zincirlerimizi daha sürdürülebilir ve gelecekte yaşanması olası krizlere karşı dirençli hale getirmek için çalışırken yapacağız.”

Küresel gıda güvenliğinin güçlendirilmesi

Komisyon, ürünlerinin mümkün olduğunca çiftliklere ulaşmasını, Ukrayna vatandaşlarının gıda ihtiyacını karşılamasını, ve neticede ihracat pazarlarını yeniden kazanmasını sağlamak için nakliye ve depolama tesislerinin korunmasını sağlamak amacıyla kısa ve orta vadeli bir gıda güvenliği stratejisi geliştirme ve uygulama konusunda Ukrayna'yı destekliyor.

Ukrayna için 330 milyon Euroluk bir AB Acil Destek Programı, halkın korunmasının yanı sıra temel ürün ve hizmetlere erişimin güvence altına alınmasına yardımcı olacak. Program, temel ürün ve hizmetlere erişimin yanı sıra bunların korunmasını sağlayarak Ukraynalıların acılarını hafifletmeye yardımcı olmayı amaçlıyor. Bir diğer önemli hedef ise sivil küçük ölçekli altyapının yeniden yapılandırılması, stratejik planlama ve enerji güvenliğinin sağlanması olacak.

Komisyon, gıda fiyatlarının ve gıda güvensizliğinin düzenli olarak izlenmesini ve analizini sağlayacak ve politikaları koordine etmek için uluslararası ve çok taraflı kuruluşlarla (FAO, WTO, G7, G20) katılımını sürdürecek. AB ayrıca, gıda güvensizliğinden en çok etkilenen bölgeler ve nüfus grupları için insani yardımı hızlandırmış bulunuyor.

AB, uluslararası işbirliği için 2021-27 programında, yaklaşık 70 ortak ülke ile gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini geliştirmek için çalışacak. Ayrıca, Aralık 2021'de Tokyo'daki Büyüme için Beslenme Zirvesi'nde AB ve Üye Devletler, 2021-2024 döneminde bir beslenme hedefiyle uluslararası işbirliği için AB'den en az 2,5 milyar Eurodahil olmak üzere 4,3 milyar Euro tutarında önemli bir taahhütle yetersiz beslenmeyi ele almaya devam etmeye karar vermişti.

AB ayrıca, gıdaya yönelik ihracat kısıtlamalarından ve ihracat yasaklarından kaçınmayı ve iyi işleyen bir tek pazar için güçlü bir şekilde savunmaya devam edecek.

Bu derin kriz, gelecekteki krizlere daha iyi hazırlanmak için gıda sisteminin sürdürülebilirliğe ve dayanıklılığa geçişini küresel olarak hızlandırmamız gerektiğini teyit ediyor. 2021 BM Gıda Sistemleri Zirvesi'nin devamı olarak Komisyon, tümü gıda sistemi dönüşümünü, dayanıklılığı ve sürdürülebilir üretkenlik artışını hedefleyen sekiz koalisyona katılacak.

AB çiftçilerini ve tüketicilerini desteklemek

Gıdanın karşılanabilirliğini artırmak için Üye Devletler, aynı zamanda azaltılmış Katma Değer Vergisi oranları uygulayabilir ve ekonomik operatörleri perakende fiyatları içermeye teşvik edebilir. Üye Devletler, AB ülkelerinin en savunmasız kişilere gıda ve/veya temel maddi yardım sağlama eylemlerini destekleyen En Yoksullara Avrupa Yardımı Fonu (FEAD) gibi AB fonlarından da yararlanabilir.

Tedarik zinciri boyunca Avrupa ve ulusal idareleri ve özel aktörleri bir araya getiren yeni kurulan Avrupa Gıda Güvenliği Krizine hazırlık ve müdahale Mekanizması (EFSCM), AB gıda tedarik zincirinin risklerinin ve kırılganlıklarının kapsamlı bir haritasını çıkaracak ve ardından tavsiyeler ve uygun etki azaltma önlemleri sunacak.

AB tarım sektörünün çevresel geçişe tam olarak katılmaya devam eden küresel bir gıda sağlayıcısı olarak rolünü yerine getirmek için tüm desteğimize ihtiyacı var. Bu amaçla, Bugün Komisyon aşağıdaki önlemleri kabul etti:

  • Ukrayna'daki savaşın ciddi sonuçlarından en çok etkilenen üreticileri desteklemek için kriz rezervinden yararlanmak da dahil olmak üzere 500 milyon €'luk bir destek paketi. Bu temelde, Üye Devletler, çiftçilere küresel gıda güvenliğine katkıda bulunmaları için ek mali destek sağlayabilir veya artan girdi maliyetleri veya ticaret kısıtlamaları nedeniyle piyasa rahatsızlıklarını giderebilir. Sürdürülebilir uygulamalarla uğraşan çiftçilere verilen desteğe öncelik verilirken, önlemlerin krizden en çok etkilenen sektörleri ve çiftçileri hedeflemesinin de sağlanması gerekiyor.
  • 16 Ekim 2022'den itibaren çiftçilere daha fazla doğrudan ödeme avansı ile alan ve hayvanlarla ilgili kırsal kalkınma önlemleri.
  • Sektörün özellikle zor durumu göz önüne alındığında domuz eti pazarını desteklemek için piyasa güvenlik ağı önlemleri.
  • Çiftçiler için yeşillendirme ödemesinin tam seviyesini korurken, gıda ve yem amaçlı herhangi bir mahsulün nadas arazisinde üretilmesine izin veren bir defaya mahsus geçici bir istisna. Bu istisna, verimli toprakların büyüklüğünün sınırlı kapasitesine rağmen AB'nin üretim kapasitesini artıracak.
  • Hayvan yemi ile ilgili mevcut ithalat gereksinimlerine yönelik belirli geçici esneklikler, yem piyasası üzerindeki baskının hafifletilmesine katkıda bulunacak.

Komisyon, çiftçileri, gübre üreticilerini ve balıkçılık sektörünü de kapsayan yeni, bağımsız bir Geçici Kriz Çerçevesi önerdi. Bu çerçeve, girdi maliyetlerindeki önemli artışlardan etkilenen çiftçilere devlet yardımı sağlayacak. AB hasat beklentilerinin tehlikeye atılmamasını sağlamak için çiftçiler için gübre fiyatları ve tedarikleri izlenecek.

Komisyon ayrıca Üye Devletlerin, gıda ve yem için temel malların özel stoklarına ilişkin verileri, bunların mevcudiyeti hakkında zamanında ve doğru bir genel bakışa sahip olmak için aylık olarak iletmesini öneriyor.

Gıda sistemlerimizin dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek

Gıda sürdürülebilirliği gıda güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Komisyon, Çiftlikten Çatala ve Biyoçeşitliliğe geçiş stratejilerinde belirtilen gerekli geçişleri uygularken, AB tarımının genel verimliliğinin zarar görmemesini sağlayacak. Bu, hassas çiftçilik, yeni genomik teknikler, gelişmiş besin yönetimi, entegre haşere yönetimi, kimyasal pestisitlere biyolojik alternatifler vb. gibi sürdürülebilir verim artışına katkıda bulunmak için inovasyonun daha fazla kullanılması anlamına geliyor.

Avrupa tarımının enerji, enerji yoğun ithalat ve yem ithalatına olan bağımlılığını azaltarak dayanıklılığı artırmak her zamankinden daha fazla bir zorunluluktur. Dayanıklılık, sağlam bir çok taraflı ve ikili ticaret politikası yoluyla çeşitlendirilmiş ithalat kaynakları ve pazar çıkışları gerektirir. Horizon Europe, sentetik gübrelerin yerine araştırma ve inovasyona yatırım yapacak. Azot kullanımında daha fazla verimlilik, gübreler için yeşil amonyağa geçiş ve biyokütlenin değerlendirilmesi Komisyon tarafından sunulan öneriler arasında yer alıyor. Komisyon, Üye Devletleri CAP stratejik planlarındaki  bağlamda 2023-2027 dönemi için mevcut tüm araçları kullanmaya çağırıyor. Bu çağrı, örneğin risk yönetimi araçlarının kullanımı, hassas tarımın geliştirilmesi veya proteinli mahsulleri artırmak için birleştirilmiş destek ile ilgilidir.

Daha Fazla Bilgi İçin

Gıda güvenliğinin korunmasına ve gıda sistemlerinin dayanıklılığının güçlendirilmesine ilişkin Bildiri

Gıda güvenliğinin korunmasına ve gıda sistemlerinin dayanıklılığının güçlendirilmesine ilişkin Ek

Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen önlemler hakkında Soru-Cevap

Gıda güvenliğini korumaya ve AB çiftçilerini desteklemeye yönelik önlemler hakkında bilgi formu

Sekiz Küresel Gıda Sistemleri Zirvesi Koalisyonu aracılığıyla gıda sistemlerini dönüştürmek için küresel eylem desteğine ilişkin basın bülteni

Avrupa gıda güvenliği krizine hazırlık ve müdahale mekanizması

 

 

Detaylar

Yayın tarihi
23 Mart 2022
Yazar
Representation in Cyprus