Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması16 Mart 2022Representation in Cyprus

Sermaye Piyasaları Birliği: Komisyon, AB mali piyasalarında uzlaşmayı daha güvenli ve daha verimli hale getirmek için kuralların kolaylaştırılmasını öneriyor

Avrupa Komisyonu bugün, bir yandan finansal istikrarı korurken bir yandan da AB'nin takas piyasalarının verimliliğini artırmak için Merkezi Menkul Kıymetler Mevduatları Yönetmeliğinde değişiklikler önerdi.

Capital Markets Union

 

Bugün yapılan öneri, 2020 Sermaye Piyasaları Birliği Eylem Planı'nın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Merkezi Saklama Kuruluşları, finansal piyasalarda (hisse veya tahvil gibi) menkul kıymetlerin takasını sağlayan altyapıyı işletir. Uzlaşma, bir satıcıya nakit teslimi karşılığında bir alıcıya menkul kıymet teslimini ifade eder. Bir işlemin sonuçlandırılması iki iş günü içinde tamamlanır ve bu süre zarfında hem kredi hem de yasal risklere neden olabilir. Bu nedenden ötürü işlemlerin güvenli ve verimli bir şekilde sonuçlanması AB mali sistemi için çok önemlidir.

Merkezi Menkul Kıymetler Depoları, AB'nin sermaye piyasalarında ve finansal sisteminde merkezi bir rol oynuyor. Örneğin, 2019 yılında AB Merkezi Menkul Kıymetler Depoları tarafından gerçekleştirilen işlemler yaklaşık 1.120 trilyon Euro'ya ulaştı. Onların kilit rolleri, son zamanlarda Rusya'ya karşı AB yaptırımları bağlamında da vurgulandı. 25 Şubat 2022'de AB, Rus müşterilerinin hesaplarının AB Merkezi Menkul Kıymetler Depoları tarafından tutulmasının yasaklandığını kabul etti ve bu, Merkezi Menkul Kıymet Saklayıcılarının AB'nin finansal sistemindeki merkeziliğini gösterdi.

Bugün yapılan önerinin başlıca amacı, AB'de menkul kıymet mutabakatını daha güvenli ve daha verimli hale getirmek, böylece AB'nin sermaye piyasalarının çekiciliğini artırmak ve nihayetinde ekonomimizin finansmanına katkıda bulunmaktır. Merkezi Menkul Kıymet Depolarından geçen büyük miktarlardaki fonlar göz önüne alındığında, bunların finansal sistemimiz için iyi çalışması çok önemlidir. Bugün yapılan öneri, Merkezi Menkul Kıymet Depoları için uyum maliyetlerini ve düzenleyici yükleri azaltmak için daha orantılı ve etkili kurallar sağlamanın yanı sıra, sınır ötesi daha geniş bir hizmet yelpazesi sunma yeteneklerini kolaylaştıracak ve sınır ötesi denetimlerini iyileştirecek.

Daha detaylı bir açıklama

Bugün yapılan öneri, Merkezi Menkul Kıymetler Mevduatları Yönetmeliğinde aşağıda belirtilen önemli iyileştirmeleri içeriyor:

Pasaport kullanımının iyileştirilmesi: Tek bir lisansla AB genelinde faaliyet gösterebilecekleri Merkezi Menkul Kıymet Depoları için pasaport işlemlerini basitleştirir. Özellikle maliyetli ve mükerrer prosedürleri ortadan kaldırarak sınır ötesi hizmet sunumunun ve rekabetin kolaylaştırılması.

  • Denetim otoriteleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi: Tutarlı ve yakınsak denetimi artırmak için belirli Merkezi Menkul Kıymetler Depoları için kolejlerin kurulmasını gerektirerek denetçiler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi.
  • Bankacılık türü yan hizmetlerin iyileştirilmesi: Merkezi Menkul Kıymetler Deposu'nun bankacılık hizmetlerine erişebileceği koşulları ayarlayarak daha geniş bir para birimi yelpazesi için takas hizmetleri sunmalarının sağlanması ve işletmelere sınır ötesi de dahil daha geniş bir yatırımcı havuzundan finansman sağlama fırsatının sunulması.
  • Mutabakat disiplininin iyileştirilmesi: Mutabakat disiplini rejiminin belirli unsurlarını değiştirerek, zorunlu satın almaların uygulanabilir hale gelebileceği süreci ve takas disiplin rejiminin belirli teknik yönlerini daha etkili ve orantılı hale getirmek için değiştirilmesi.
  • Üçüncü ülke Merkezi Saklama Kuruluşlarının gözetiminin iyileştirilmesi: Denetim otoritelerinin AB'deki üçüncü ülke Merkezi Saklama Kuruluşlarının faaliyetleri hakkında daha iyi bilgi sahibi olmalarının sağlanması.

Öneri bu aşamada değerlendirilmek ve kabul edilmek üzere için Avrupa Parlamentosu ve Konsey'e sunulacak.

Kolej üyeleri şunları söyledi:

Halk için çalışan bir ekonomiden sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, şöyle konuştu: “Avrupa'nın, toparlanmamızı etkili kılmak ve derin, entegre ve iyi işleyen sermaye piyasalarıyla desteklenen uzun vadeli büyümeyi desteklemek için güçlü bir finansal sisteme ihtiyacı var. Hisse senetleri ve tahviller gibi menkul kıymetlerdeki işlemlerin mutabakatını daha verimli hale getirmek için AB kurallarını basitleştirerek, AB ülkeleri arasındaki finansal piyasa altyapısının işleyişini iyileştireceğiz. Bugün, küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere yatırımcılara ve işletmelere fayda sağlayacak daha verimli ve çekici Avrupa sermaye piyasaları oluşturmak için ileriye doğru bir adım daha atıyoruz.”

Finansal İstikrar, Finansal Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliğinden sorumlu  Komisyon Üyesi Mairead McGuinness şunları söyledi: “Avrupa sermaye piyasaları, yeşil ve dijital geçişler de dahil olmak üzere ekonomimizi finanse etmek için merkezi konumdadır, ancak tam potansiyellerini ortaya çıkarmanın önündeki engeller devam ediyor. Finansal istikrarı korurken Merkezi Saklama Kuruluşlarımızı daha verimli ve rekabetçi hale getirmek istiyoruz. Bugün açıklanan inceleme raporu tam da bunu yapıyor – faaliyetlerini sınır ötesi genişletmek isteyen Merkezi Menkul Kıymetler Saklayıcıları için bürokrasiyi azaltarak, AB'de menkul kıymet mutabakatı için gerçekten tek bir pazar oluşturuyor ve piyasada rekabeti teşvik ediyor. Bu, nihai hedefimiz olan Sermaye Piyasaları Birliği'ni inşa etmeye katkıda bulunuyor.”

Kısa Bilgi

Merkezi Saklama Kuruluşları Yönetmeliği, mali krizin ardından 2014 yılında, takasın güvenliğini ve verimliliğini artırmak ve ayrıca AB genelinde Merkezi Saklama Kuruluşları için bir dizi ortak gereklilik sağlamak amacıyla kabul edildi. Merkezi Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşları Tüzüğü'nde bugün yapılan reformlar, Komisyonun Merkezi Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşları Tüzüğü'nün zorunlu incelemesine ilişkin hedeflenen istişaresinin sonuçlarına ve ayrıca Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi de dahil olmak üzere çeşitli paydaşlardan alınan girdileri baz alıyor. Aynı zamanda, AB mevzuatının vatandaşlar ve işletmeler için etkili ve minimum maliyetle (REFIT) sonuçlar vermesini sağlamaya yönelik Komisyonun çabalarının bir parçasını oluşturuyor.

2020 Sermaye Piyasası Birliği Eylem Planı ve 2021 Komisyon Çalışma Programı, Komisyonun, Merkezi Saklama Kuruluşları Yönetmeliği'nin etkinliğini ve etkinliğini artırmak ve AB'de daha verimli uzlaşma piyasalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için değişiklik yapacak bir yasama önerisi ile öne çıkma niyetini açıkladı.

Piyasa altyapıları ayrıca Komisyon tarafından Avrupa'yı dijital çağa uygun hale getirmek ve geleceğe hazır bir ekonomi inşa etmek üzere, Komisyon’un öncelikleri doğrultusunda, Eylül 2020'dedijital finans üzerine Komisyon tarafından yayınlanan bir yasama paketininparçasını oluturuyordu.

 

Detaylar

Yayın tarihi
16 Mart 2022
Yazar
Representation in Cyprus