Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması25 Temmuz 2022Representation in Cyprus

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı: 2022 Eylem Programı için 33.4 milyon Euro

Komisyon, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 33.4 milyon Euro bütçeli 2022 Yıllık Eylem Programını bugün kabul ediyor.

Visit of Elisa Ferreira, European Commissioner, to Cyprus

Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira yapmış olduğu açıklamada: "Kıbrıs halkına önemli ve somut faydalar sağlayan AB Yardım Programı her zamanki gibi güncelliğini korumaya devam ediyor. Bugün aralarında Halloumi/Hellim PDO paketinin hayata geçirilmesini amaçlayan önemli yardımlar da dahil olmak üzere, ekonomik kalkınmayı, uzlaşıyı ve güven artırıcı önlemleri desteklemeyi amaçlayan yeni bir dizi projeyi kabul ediyoruz. Bu projelerin AB tarafından uygulanan programın nihai hedefi olan Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme yönelik çabalara katkıda bulunacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Program, AB tarafından sağlanan geniş kapsamlı destek çerçevesinde, Kıbrıslı Türklerin Halloumi/Hellim ile ilgili AB standartlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, PDO paketinin uygulanmasına yönelik ihtiyaca özel desteğin sunulması planlanmaktadır. Bu destek, Komisyon’un Nisan 2021'de Halloumi/Hellim’i Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil etmesinin ardından sağlanmaktadır. Program kapsamında gıda güvenliğinin ve hijyen standartlarının iyileştirilmesi, süt çiftliklerinin ve süt verim kalitesinin iyileştirilmesi, koyun ve keçi sütü veriminin artırılması ve hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması yer almaktadır.

Program ayrıca, Avrupa Yeşil Düzeni’nde yer alan öncelikler doğrultusunda yeşil enerji ve çevre için sağlanan desteğin devamını da içermektedir. Finanse edilecek projeler, altyapıyı ve çevrenin korunmasını Avrupa standartlarına yaklaştıracaktır. Çeşitli proje örnekleri arasında hava kalitesi izleme sisteminin tamamlanmasına yönelik önlemler ile gürültü izleme sisteminin tasarlanması ve satın alınması yer almaktadır.

Program, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında güven artırıcı önlemleri desteklemek amacıyla, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ve Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne önemli seviyede finansman sağlamaya devam edecektir. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bursiyerlere iki toplumlu burs programı kapsamında United World College'da (UWC) birlikte eğitim görmelerini sağlamaya yönelik destek de sunulacaktır.

Program, sürdürülebilir ve rekabetçi balıkçılık uygulamalarını geliştirerek Yeşil Hat üzerinden ticareti teşvik etmeye devam edecektir. Son olarak, mesleki eğitim ve öğretime yönelik önlemlere yatırım yaparak ekonomik kalkınmanın önündeki zorlukların ele alınmasına ve gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Kısa Bilgi

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını destekleyerek Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme katkı sunmayı amaçlamaktadır. Yardım Programı, ayrıca, Güven Artırıcı Önlem olarak işlev görerek iki toplum arasında köprülerin inşa edilmesine de katkı sağlayacaktır. Yardım Programı, bu nedenle, özellikle adanın ekonomik entegrasyonuna, iki toplum arasındaki temasların yanı sıra AB ile olan temasların iyileştirilmesine odaklanmaktadır.

2006 ve 2022 yılları arasında Yardım Programı kapsamındaki projeler için 656 milyon Euro tahsis edilmiştir. Program, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü (DG REFORM) tarafından yönetilmektedir.

Daha fazla bilgi için:

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik Yıllık Eylem Programı

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı

Yapısal Reform Desteğ

 

Detaylar

Yayın tarihi
25 Temmuz 2022
Yazar
Representation in Cyprus