Skip to main content
European Commission logo
Representation in Cyprus
News article8 Eylül 2021

2021 Stratejik Öngörü Raporu: AB'nin uzun vadeli kapasitesini ve hareket etme özgürlüğünü geliştirme

European flags at half-mast in solidarity with the victims of the recent floodings in Belgium, Germany, the Netherlands and Luxembourg

Komisyon bugün ikinci kez düzenlenen yıllık Stratejik Öngörü Raporu olan “AB'nin hareket etme kapasitesi ve özgürlüğü” raporunu kabul etti.

Bu Bildiri, AB'nin giderek çok kutuplu ve çekişmeli bir küresel düzende açık stratejik özerkliğine ilişkin ileriye dönük ve çok disiplinli bir bakış açısı sunuyor. Komisyon, AB'nin kapasitesini ve hareket etme özgürlüğünü etkileyen dört ana küresel eğilim belirledi: iklim değişikliği ve diğer çevresel zorluklar; dijital hiperkonnektivite ve teknolojik dönüşüm; demokrasi ve değerler üzerindeki baskı; ve küresel düzen ve demografideki değişimler. Komisyon ayrıca, AB'nin küresel liderlik ve açık stratejik özerklik için fırsatlar yakalayabileceği 10 kilit eylem alanı belirledi. Stratejik öngörü böylece Komisyonun Çalışma Programları ve öncelikleri hakkında bilgi sağlamaya devam ediyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen şunları söyledi: “Avrupa vatandaşları neredeyse her gün, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi küresel zorlukların kişisel yaşamlarını doğrudan etkilediğini görüyor. Hepimiz, demokrasimizin ve Avrupa değerlerimizin hem dışarıda hem de içeride sorgulandığını veya Avrupa'nın değişen küresel düzen nedeniyle dış politikasını uyarlaması gerektiğini hissediyoruz. Bu tür eğilimler hakkında erkenden edinilecek daha kapsamlı bilgi, bu tür önemli sorunları zamanında çözmemize ve Birliğimizi olumlu yöne doğru yönlendirmemize yardımcı olacaktır.”

Kurumlar arası ilişkiler ve öngörüden sorumlu Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič şunları söyledi: “Geleceğin neler getireceğini bilemesek de kilit mega trendleri, belirsizlikleri ve fırsatları daha iyi anlamak, AB'nin uzun vadeli kapasitesini ve hareket etme özgürlüğünü artıracaktır. Dolayısıyla bu Stratejik Öngörü Raporu, AB üzerinde büyük etkisi olan dört mega trendi inceliyor ve açık stratejik özerkliğimizi güçlendirmek ve 2050 yılına giden yolda küresel liderliğimizi sağlamlaştırmak adına on eylem alanı tanımlıyor. Pandemi, bugün sadece iddialı stratejik seçimler için durumu güçlendirdi ve bu rapor, konuyu dikkatle takip etmemize yardımcı olacak.”

Politika eyleminin on stratejik alanı

Sürdürülebilir ve dayanıklı sağlık ve gıda sistemlerinin sağlanması;

Karbondan arındırılmış ve uygun fiyatlı enerjinin sağlanması;

Veri yönetimi, yapay zeka ve en son teknolojilerde kapasitenin güçlendirilmesi;

Kritik hammadde tedarikinin korunması ve çeşitlendirilmesi;

Standart belirlemede ilk hamle eden olarak küresel konum sağlanması;

Gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyecek dayanıklı ekonomik ve finansal sistemler oluşturmak;

AB hedeflerine uygun beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi ve korunması;

Güvenlik ve savunma kapasitelerinin ve uzaya erişimin güçlendirilmesi;

Tüm insanlık için barışı, güvenliği ve refahı teşvik etmek için küresel ortaklarla birlikte çalışmak; ve

Kurumların dayanıklılığının güçlendirilmesi

Sonraki Adımlar

Komisyon, gelecek yıl için Çalışma Programı girişimlerine bilgi sağlayarak bu politika döngüsü için Stratejik Öngörü Gündemini uygulamaya devam edecek. Komisyon, 18-19 Kasım tarihlerinde gelecek yılın Stratejik Öngörü Raporunun konusunu (yeşil ve dijital geçişlerin eşleştirilmesi, yani gelişen teknolojilerin kullanılması da dahil olmak üzere birbirlerini karşılıklı olarak nasıl güçlendirebilecekleri) tartışmak üzere her yıl yapılan Avrupa Strateji ve Siyasi Analiz Sistemi (ESPAS) konferansına ev sahipliği yapacak. Ayrıca, tüm Üye Devletlerdeki “Geleceğin Bakanlarından” oluşan Öngörü Ağı, Üye Devletlerin yönetimlerinde öngörü kapasitesi oluşturmaya devam edecek. Komisyon bu ayın ilerleyen günlerinde AB'de ve Üye Devletlerde dayanıklılığı daha bütünsel bir şekilde değerlendirmek için yeni bir araç olan dayanıklılık gösterge tabloları hakkındaki halk müzakeresini de karara bağlayacak. Bu, GSYİH'nin ötesine geçerek sosyal ve ekonomik refahın ölçülmesine katkıda bulunacak. Komisyonun taslak halindeki dayanıklılık gösterge tablolarına ilişkin halk müzakeresi30 Eylül'e kadar devam edecek.

Kısa Bilgi

Stratejik öngörü, Komisyon'a, Başkan von der Leyen'in altı ana hedefini gerçekleştirmeye yönelik yolunda destek sağlar. 2020 yılından bu yana, yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasına, Komisyon Çalışma Programına ve çok yıllı programlamanın önceliklerine bilgi sağlamak için tam öngörü döngülerine dayalı olarak yıllık Stratejik Öngörü Raporları hazırlanmaktadır.

Bu yılki rapor, dayanıklılığı AB politikalarının oluşturulmasında yeni bir pusula olarak sunan 2020 Stratejik Öngörü Raporu'nu temel alıyor. 2021 Stratejik Öngörü Raporunda ortaya konan mega trendler ve politika eylemleri, Komisyon hizmetleri tarafından Avrupa Strateji ve Politika Analiz Sistemi (ESPAS) çerçevesinde, Üye Devletlerin ve diğer AB kurumlarının geniş istişareleri ile yürütülen sektörler arası bir öngörü çalışmasıyla belirlendi. Öngörü çalışmasının sonuçları, Ortak Araştırma Merkezi Politika Bilimi raporu: AB'nin Stratejik Özerkliğini 2040'a kadar ve sonrasında şekillendirme ve güvence altına alma adlı raporda sunulmaktadır.

Komisyon, AB çapında öngörü kapasitelerinin oluşturulmasını desteklemek adına tüm Üye Devletlerden 27 Gelecek Bakanı'nı içeren "AB çapında Öngörü Ağı"nı kurdu. Bu ağ, en iyi uygulamaları paylaşır ve Avrupa'nın geleceği ile ilgili önemli konuları tartışarak Komisyonun stratejik öngörü gündemi hakkında bilgi sağlar.

Daha fazla bilgi için

2021 Stratejik Öngörü Raporu: AB'nin hareket etme kapasitesi ve özgürlüğü*

2021 Stratejik Öngörü Raporu hakkında sorular ve cevaplar

Stratejik Öngörü web sitesi

Ortak Araştırma Merkezi Politika Bilimi raporu: AB'nin Stratejik Özerkliğini 2040'a kadar ve sonrasında şekillendirme ve güvence altına alma

 

Detaylar

Yayın tarihi
8 Eylül 2021