Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου7 Ιούνιος 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

118 περιφέρειες και τοπικές αρχές συμμετέχουν στην αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Visit of Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, to Poland

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις πρώτες 118 περιφέρειες και τοπικές αρχές που θα συμμετάσχουν στην αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αποκαλούμενη αποστολή για την προσαρμογή, η οποία θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι εν λόγω περιφέρειες και τοπικές αρχές θα υπογράψουν σήμερα τον χάρτη αποστολής στο πρώτο φόρουμ της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Άλλες 17 ιδιωτικές εταιρείες, κέντρα υπηρεσιών, ερευνητικά δίκτυα και ομάδες τοπικής δράσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα βελτίωσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή θα εγκρίνουν τον Χάρτη και θα γίνουν φίλοι της αποστολής. Τα 118 υπογράφοντα μέρη προέρχονται από 18 κράτη μέλη, ενώ 6 ακόμη μέρη προέρχονται από χώρες συνδεδεμένες ή δυνητικά συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Με τα θανατηφόρα κύματα καύσωνα και τις καταστροφικές πλημμύρες, τις δασικές πυρκαγιές και τις ακτογραμμές που διαβρώνονται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η κλιματική αλλαγή έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στην Ευρώπη. Δεν επηρεάζουν μόνο το περιβάλλον και την οικονομία, αλλά και την υγεία των Ευρωπαίων. Η συχνότητα και η σοβαρότητα των ακραίων κλιματικών και καιρικών συνθηκών αυξάνεται και, γι' αυτό, πρέπει να επιταχυνθεί η εξεύρεση λύσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Η αποστολή για την προσαρμογή αποσκοπεί στη στήριξη τουλάχιστον 150 περιφερειών και κοινοτήτων με σκοπό την επιτάχυνση του μετασχηματισμού τους για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή έως το 2030. Θα βοηθήσει αυτές τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, να προετοιμαστούν και να μπορέσουν να τους διαχειριστούν, καθώς και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας.

Η αποστολή για την προσαρμογή θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 370 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-23. Οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας θα αφορούν την ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα, την αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, την κάθετη γεωργία, τις πρωτότυπες ασφαλιστικές προσεγγίσεις ή τη δημιουργία μιας «τέλεια προσαρμοσμένης» πόλης έτοιμης να αντεπεξέλθει σε καταιγίδες ή καύσωνες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών με άλλες αποστολές και προγράμματα της ΕΕ. Η αποστολή παρέχει επίσης ευκαιρίες δικτύωσης, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ περιφερειών και τοπικών αρχών και στήριξη για τη συμμετοχή των πολιτών.

Η Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών ενθαρρύνουν και άλλες υποψηφιότητες από όλα τα κράτη μέλη να συνυπογράψουν την αποστολή. Με τον τρόπο αυτόν τα μέτρα για την προσαρμογή θα έχουν ευρεία απήχηση στην Ευρώπη και θα ανοίξει ο δρόμος για ένα μέλλον με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Μέλη της Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών δήλωσαν τα εξής:

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και μεγάλο μέρος της νομοθεσίας μας είναι ευρωπαϊκή, οι αλλαγές που χρειαζόμαστε στην πράξη είναι τοπικές: αφορούν κάθε πόλη, κάθε γειτονιά, κάθε δρόμο.  Αλλαγή θα υπάρξει μόνο αν ξεκινήσει από τη βάση προς την κορυφή. Είτε πρόκειται για δημόσιους χώρους με οικολογική προσέγγιση είτε για την ανάπτυξη συστημάτων συγκράτησης υδάτων και τη μόνωση κατοικιών, πόλεις και περιφέρειες αναπτύσσουν ήδη καινοτόμες ιδέες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι 100 και πλέον περιφέρειες και κοινότητες που συμμετέχουν στην αποστολή για την προσαρμογή θα αποτελέσουν πραγματικούς πρωτοπόρους, αποδεικνύοντας σε εκατομμύρια Ευρωπαίους ότι ένα πράσινο, καθαρό και υγιές μέλλον είναι εφικτό για όλους.»

Η επίτροπος Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Η αποστολή θα φέρει τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής ηπείρου. Συμμετέχοντας στην αποστολή, αποκτούν πρόσβαση στο πλήρες δυναμικό της έρευνας και της καινοτομίας και συμβάλλουν στην ταχύτερη μεταφορά των αναπτυσσόμενων λύσεων στην κοινωνία.»

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Βάσκο Άλβες Κορδέιρο, δήλωσε: «Οι περιφέρειες της Ευρώπης βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως τις πλημμύρες ή τους καύσωνες, εργαζόμαστε για την εξεύρεση λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των ανθρώπων και στη διάσωση της φύσης. Η συμμετοχή σ' αυτή την αποστολή θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες από 100 περιφέρειες και κοινότητες να ηγηθούν του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε την τοπική δράση για το κλίμα.»

Ιστορικό

Στις 14 Μαρτίου 2022 η Επιτροπή απηύθυνε πρόσκληση στις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές της ΕΕ να συμμετάσχουν στην αποστολή. Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης, τα νέα υπογράφοντα μέρη θα επωφεληθούν από την πλατφόρμα υλοποίησης αποστολών, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2023. Με συνεργασία θα αναπτύξουν μεθόδους για την επίτευξη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα για το κλίμα και μεθοδολογίες για τις εκτιμήσεις των κλιματικών κινδύνων και θα λαμβάνουν εξατομικευμένη καθοδήγηση για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την προσαρμογή.

Η αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 με την έκδοση της ανακοίνωσης σχετικά με τις αποστολές της ΕΕ, την οποία ακολούθησε η έγκριση των ατομικών σχεδίων υλοποίησης των αποστολών. Υπάρχουν άλλες τέσσερις αποστολές της ΕΕ που καλύπτουν τις παγκόσμιες προκλήσεις στους τομείς των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων, της αποκατάστασης των ωκεανών και των υδάτων μας, των υγιών εδαφών και του καρκίνου. Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκε ειδικό πρόγραμμα εργασίας για τις αποστολές του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι αποστολές υποστηρίζουν προτεραιότητες της Επιτροπής, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη ΣυμφωνίαΜια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, η Καταπολέμηση του καρκίνου και το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ενημερωτικό δελτίο: Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ

Αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Ιούνιος 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο