Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ελληνικά
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Συναντήσεις εταίρων

Συγκρότηση άτυπης ομάδας εργασίας για το Χαλλούμι/Hellim

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη συγκρότηση άτυπης ομάδας εργασίας για το Χαλλούμι/Hellim. Η ομάδα αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο σύστημα ΠΟΠ για το Χαλλούμι/Hellim και θα επανεξετάσει τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου για το Χαλλούμι/Hellim.  Μέχρι δέκα μέλη απαρτίζουν την ομάδα, τα οποία προέρχονται εξίσου από την ελληνοκυπριακή και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα.  Τα μέλη είναι άτομα που διορίζονται για να εκπροσωπούν ένα κοινό συμφέρον, όπως εκπρόσωποι εμπορικών επιμελητηρίων, εκπρόσωποι οργανώσεων γεωργών ή εκπρόσωποι γαλακτοκομείων που συμμετέχουν στην παραγωγή του Χαλλουμιού/Hellim, εκπρόσωποι σχετικών επαγγελματικών συμφερόντων και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.  Η ομάδα θα συνεδριάζει περιοδικά. 

Η Επιτροπή επιθυμεί τώρα να προσκαλέσει άτομα να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν μέλη της ομάδας.  Λεπτομερή στοιχεία για την ομάδα και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στους γενικούς όρους και στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που παρατίθενται κατωτέρω

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORTatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT[at]ec[dot]europa[dot]eu). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Μαΐου 2022.

  • βιομηχανία τροφίμων
  • Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, 11:36 - Τρίτη 10 Μαΐου 2022, 10:00 (EEST)

Πρακτικές πληροφορίες

Πότε
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, 11:36 - Τρίτη 10 Μαΐου 2022, 10:00 (EEST)
Γλώσσες
αγγλικά
Ιστότοπος
https://ec.europa.eu/info/mission-statement-directorate-general-structural-refo…

Περιγραφή